header

Welkom op onze website

U bent op de website van Wakker Laorne. Hier kunt u informatie vinden over het wonen, werken en leven in Laren. We houden u via deze site zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en de vorderingen van de samen met u opgestelde plannen. Ook via de social media, Twitter en Facebook, zullen we regelmatig de meest interessante nieuwtjes met u delen.

Laatste nieuwsberichten

NieuwsAfbeelding

Een schoon Laren ligt voor het oprapen (18-02-2019)

De werkgroep Leefbaarheid is al met de gedachten bij het voorjaar. Het is weer tijd voor de jaarlijkse bermopruimactie. Helaas is het nog steeds nodig om rommel (flesjes, blikjes, verpakkingsmateriaal) en/of illegale dump uit de bermen op te ruimen. Op zaterdag 23 maart a.s. kunt u weer meehelpen om de bermen in en rondom Laren te ontdoen van het vuil.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

(08-02-2019)

Het is enige tijd stil geweest voor wat betreft berichten van de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid. Dit betekent echter allerminst dat de werkgroep stil heeft gezeten. Een belangrijk onderwerp waar de werkgroep in 2018 veel aandacht aan heeft besteed en zich nu nog steeds mee bezig houdt is plan Laren30!

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Enquete Woningbehoefte Laren (05-02-2019)

De werkgroep Wonen & Duurzaamheid van Wakker Laorne heeft een enquête opgesteld om te peilen wat de woonwensen in Laren zijn. De enquête bevat belangrijke vragen om de woningbehoefte in Laren in kaart te brengen. Met de ingevulde vragen uit de enquête kunnen we inventariseren of het huidige woningaanbod nog aansluit bij uw woonwensen en inventariseren of er behoefte is aan nieuwbouw in Laren, zo indien dat het geval is welk type woningen er dan gerealiseerd zouden moeten worden en voor welke doelgroep er gebouwd zou moeten worden. Middels bijgevoegde link https://goo.gl/forms/IKeIeUwvcOQz7P243 wordt u automatisch doorverwezen naar de enquête.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bijeenkomst Gasvrij Laren 15 januari 2019 (02-01-2019)

De dorpsraad Wakker Laorne heeft een projectgroep Gasvrij Laren ingesteld die een haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren naar de mogelijkheid om Laren gasvrij te maken. Laren is aangemeld én geaccepteerd in het Gelderse programma Wijk van de Toekomst. Inmiddels ligt een raadsvoorstel bij de gemeenteraad van Lochem om budget beschikbaar te stellen, zodat met de financieringen van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland een goed plan gemaakt kan worden. Op 15 januari was er een informatieavond in het Kulturhus in Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Standpunt en vervolgstappen Lelystad Airport (20-11-2018)

De gemeente Lochem heeft op 16 november 2018 informatie verstrekt over de stand van zaken ten aanzien van Lelystad Airport, het standpunt van de gemeente Lochem en de vervolgstappen die de gemeente Lochem samen met onder andere de provincie Gelderland voornemens is te zetten.

Lees meer

Lid worden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
U kunt ook een e-mail sturen

Agenda

Inloop half uurtje Wakker Laorne

mrt 26 7:30 - 8:00

Duration: 30 Minutes

Inloop half uurtje Wakker Laorne

Type:

Kulturhus

Bekijk agenda