header

Home - Berichten

NieuwsAfbeelding

Infopunt Zorg en Welzijn Laren stopt per 31 januari 2018 (11-01-2018)

Het infopunt zorg en welzijn dat elke week op woensdagochtend wordt gehouden in het Kulturhus in Laren stopt. Het infopunt startte april vorig jaar op initiatief van de werkgroep Welzijn Laren, maar heeft onvoldoende bezoekers getrokken om door te gaan.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Ambassadeurs gezocht voor glasvezel buitengebied (07-01-2018)

Help mee om snel internet in het buitengebied mogelijk te maken, door je in te zetten als ambassadeur in je eigen netwerk of buurt. Kom op 31 januari naar de informatiebijeenkomst.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Ontsluiting ‘t Talma in nieuwe fase (20-12-2017)

Er is een nieuw plan voor herontwikkeling van Deventerweg 8 (huidig atelier van Duran) gepresenteerd. Gaandeweg de overlegrondes is gebleken dat er geen consensus kon worden bereikt om te komen tot een nieuw totaalplan voor de panden Deventerweg 4 t/m 8.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Eindelijk glasvezel in buitengebied Lochem (06-12-2017)

Het buitengebied van de gemeente Lochem krijgt in 2018 glasvezel. Op 31 januari starten de voorbereidingen en de aanleg begint na de zomervakantie van 2018.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Demonstratie van hulpmiddelen op woensdag 29 november (17-11-2017)

Op woensdagmorgen 29 november 2017 organiseert de Werkgroep Welzijn Laren in samenwerking met Medipoint een demonstratie van hulpmiddelen. Kom op 29 november tussen half 10 en 12 naar het Kulturhus. De entree is gratis en de koffie staat klaar!

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bestemmingsplan FAB Clustering Zutphenseweg gewijzigd vastgesteld (16-11-2017)

In de raadsvergadering van 6 november werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad met 11 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Het bestemmingsplan bevat een aantal wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan. Het gewijzigde plan ligt vanaf 16 november voor 6 weken ter inzage.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

(07-11-2017)

Bijna een jaar lang is de gemeenschap in spanning gehouden tot de daadwerkelijke uitreiking van de Wakker Award 2016. Begin van het jaar werden inwoners van Laren en omgeving gevraagd om namen van geschikte kandidaten in te sturen waarvan men vindt dat zij de Wakker Award verdienen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

herdenken en ontmoeten tijdens lichtjesavond op 5 november (02-11-2017)

Op zondag 5 november 2017 organiseert Stichting Lichtjesavond Laorne een sfeervolle bijeenkomst op de Algemene begraafplaats in Laren. Vrije inloop tussen 17:00 en 18:30 uur.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Gemeente Lochem zet stappen om snel internet in het buitengebied te realiseren (02-11-2017)

De gemeente Lochem heeft op 25 oktober 2017 laten weten dat glasvezel in het buitengebied dichterbij komt dankzij een aanbod van KPN.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Oproep tot inspraak wegcategorisering buitengebied gemeente Lochem (29-10-2017)

De gemeente Lochem roept om op voor 1 december uw inspraakreactie te geven op de wegcategorisering buitengebied Lochem.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Mark van Esterik: projectcoördinator laadpalenplan (21-10-2017)

Een enquête via het burgerpanel van de gemeente Lochem wees uit dat 24% van de inwoners de elektrische deelauto als een goed alternatief ziet voor het openbaar vervoer. LochemEnergie, die zich inzet voor het verduurzamen van de gemeente Lochem, speelt daar uiteraard graag op in. Ze stelde Mark van Esterik uit Laren aan als projectcoördinator van het laadpalenplan.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Leussinkbad ontvangt een bijdrage van de gemeente uit het fonds 'bovenwijks' (23-09-2017)

Op voordracht van Wakker Laorne heeft de gemeente besloten de aanvraag van het Leussinkbad voor een bijdrage uit het fonds bovenwijkse voorzieningen goed te keuren. Met deze bijdrage en de donateursgelden zijn vernieuwingen aan het bad, waaronder een familieglijbaan mogelijk.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Gemeente Lochem nodigt bedrijven en inwoners uit voor een inloop over wegenonderhoud (06-09-2017)

De gemeente Lochem wil u graag informeren over de concept-wegcategorisering. De categorisering van de wegen hangt samen met de functie van de weg en is de basis voor het uitvoeren van wegenonderhoud.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting (2) (06-09-2017)

Op 10 mei j.l. werd in ’t Langenbaergh het herontwikkelingsplan voor de panden Deventerweg 4 – 8 gepresenteerd door de initiatiefnemers. Het plan werd door de aanwezigen over het algemeen positief ontvangen. Een mini-enquête gehouden onder de aanwezigen laat zien dat men waardering heeft voor het getoonde, nieuwe straatbeeld. Uit reacties, binnengekomen bij de initiatiefnemers blijkt ook dat er voldoende behoefte is aan appartementen voor senioren in de kern van Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Infopunt Zorg en Welzijn stelt aan u voor: Anja Rouwenhorst (21-08-2017)

Elke woensdag van 9 tot 11 kunt u vrijblijvend in het Kulturhus binnenlopen met al uw vragen over zorg en welzijn. Woensdag 23 augustus treft u daar Anja Rouwenhorst van het Budgetadviescentrum Lochem.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Wonen met een plus (14-08-2017)

Op 30 augustus organiseert de werkgroep Welzijn Laren in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem een bijeenkomst over prettig en veilig wonen in uw eigen huis, ook als u wat minder zelfredzaam wordt. Kom voor meer informatie op woensdag 30 augustus om half 10 naar het Kulturhus, de bijeenkomst is gratis en de koffie staat klaar!

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Infopunt Zorg en Welzijn in Kulturhus: wij stellen aan u voor (04-07-2017)

Het infopunt Zorg en Welzijn in Laren is er elke woensdag van 9 tot 11 in het Kulturhus in Laren. Kom vrijblijvend binnenlopen voor een persoonlijk gesprek over al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

De ideeënmakelaars denken met u mee! (28-06-2017)

Wie een idee heeft dat de leefbaarheid verbetert, kan aankloppen bij ideeënmakelaars Appie Baas en Liesbeth van Rijn. Omdat nog niet alle inwoners dit weten (17%), geeft de gemeente hier de komende tijd extra bekendheid aan.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Uitslag Hart voor de Achterhoek (19-06-2017)

Tijdens de finale avonden op 6 en 8 juni jl. is de uitslag van Hart voor de Achterhoek bekend gemaakt en zijn de cheques uitgereikt aan de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Energy Challenge 2017 drei'jt um Laorne (30-05-2017)

Op 30 juni gaan ruim 100 leerlingen 4 VWO van het Staring College, in groepjes 4 op pad om mensen in Laren te interviewen over de op handen zijnde, onherroepelijke overgang naar groene energie. Bent u op 30 juni beschikbaar voor een interview van zo'n 30 tot 40 minuten en hebt u belangstelling om met hen mee te denken en te discussiëren over de te nemen maatregelen, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan (uiterlijk 10 juni) bij Kamiel Fokkink, een van de organisatoren uit 5 VWO.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Straattafel bij de scholen overgedragen aan Stichting Speelplezier (30-05-2017)

Op maandagmiddag 29 mei is onder een stralende zon de door de (voormalige) projectgroep “De Verbinding” gerealiseerde Straattafel bij beide scholen overgedragen aan Stichting Speelplezier.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Wat gebeurt er met de laanbomen (26-05-2017)

Deze maand plantten inwoners in Laren en Eefde nieuwe laanbomen. Daarmee verdienden ze geld voor hun dorp. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: ‘Het planten van nieuwe bomen geeft natuurlijk veel voldoening. Tenslotte zijn we allemaal trots op ons mooie Achterhoekse landschap.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Valpreventie in Laren (20-05-2017)

Op woensdag 31 mei organiseert de werkgroep Welzijn Laren in samenwerking met Ortis Fysiotherapie een bijeenkomst over het voorkomen van vallen. Iedereen valt wel eens (bijna), maar voor senioren is het risico op vallen en de gevolgen ervan over het algemeen nét wat groter.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting? (12-05-2017)

Al sinds de eerste plannen voor het woonzorggebouw maakt Wakker Laorne zich sterk voor een extra ontsluiting voor langzaamverkeer van 't Talma naar de Deventerweg. Ook de gemeenteraad steunde, bij het vaststellen van het bestemmingsplan, deze wens door het indienen van een motie. Hiermee wordt het college van B&W opgedragen de mogelijkheden voor een extra ontsluiting naar de Deventerweg te onderzoeken.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Terugblik op geslaagde energieavond (11-05-2017)

Gisteravond was de informatieavond over energiebesparing die LochemEnergie organiseerde in samenwerking met Wakker Laorne, de Gemeente Lochem en Hoom.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Informatiemarkt asbestdaken 2024 & rendabel energie besparen (03-05-2017)

Op woensdag 31 mei organiseert LNAGRO een gratis informatiebijeenkomst en mini-expobeurs voor agrarische ondernemers en particulieren in het buitengebied bij Witkamp in Laren Gld met als onderwerp asbestdaken 2024 en rendabel energie besparen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

10 mei duurzame dorpenactie in Laren (01-05-2017)

Een energiezuinige woning leidt tot een lagere energierekening, meer comfort in huis én een beter milieu. LochemEnergie, Wakker Laorne, de gemeente Lochem en de onafhankelijke energiebesparingsservice Hoom hebben de handen ineen geslagen. Zij organiseren een duurzame dorpenactie in de vorm van een informatieavond op woensdag 10 mei in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

10 mei energieavond Laren (27-04-2017)

Op 10 mei a.s. vindt er in Kulturhus ‘t Kruispunt in Laren een uitgebreide energieavond plaats. Deze avond wordt georganiseerd door LochemEnergie, de gemeente Lochem, Hoom en de Wakker Laorne werkgroep Wonen en Duurzaamheid.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

ledenvergadering 2017: scheidende voorzitter en opvolger (16-04-2017)

Op 11 april was een van de zalen van Café/Restaurant Stegeman ingericht voor de 25ste ledenvergadering van Wakker Laorne. Zo’n 100 personen,waaronder veel oud-bestuursleden en oud-werkgroepleden gaven acte de préséance. Zij waren speciaal uitgenodigd voor de feestelijke jubileumviering, gekoppeld aan de Algemene Ledenvergadering.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Nieuw openbaar oplaadpunt elektrische auto (07-04-2017)

Laren heeft nu ook een openbaar oplaadpunt voor elektrische auto's. Het oplaadpunt is bevestigd aan de zijgevel van het Kulturhus aan de Verwoldseweg. U kunt gebruikmaken van het oplaadpunt als u in bezit bent van een laadpas.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Wijkactie Laren (02-04-2017)

A.s. zaterdag 8 april is LochemEnergie van 10.00 tot 12.00 uur in Laren. Plaats: bij Aris Frieterie. Daar staan vrijwilligers klaar om hulp te bieden aan mensen die duurzamer willen wonen. Of het nu gaat om het isoleren van de woning, zelf schone energie opwekken met zonnepanelen of thuis bewuster met energie omgaan; LochemEnergie biedt hulp.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Parkbanken klaar voor het nieuwe seizoen (31-03-2017)

Het voorjaar heeft haar intreden gedaan, met temperaturen in maart van boven de 20 graden begint de natuur snel te ontwaken.... Een mooie gelegenheid voor een ommetje rond het dorp. De parkbanken staat klaar voor een nieuw seizoen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Infopunt Zorg en Welzijn in Kulturhus (29-03-2017)

Vanaf 5 april is er iedere woensdag van 9 tot 11 uur een inloopspreekuur in het Kulturhus in Laren. U kunt er, in een persoonlijk gesprek, terecht met al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

JOGG Lochem gaat de verbinding aan met Boomfeestdag 2017! (20-03-2017)

Op woensdag 22 maart 2017 vieren we 60 jaar Boomfeestdag! Ook JOGG Lochem besteedt hier aandacht aan door middel van het planten van gratis Fruitbomen op het terrein van 6 basisscholen, waaronder ODB de Branink, in de Gemeente Lochem.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bermopruimactie groot succes (12-03-2017)

Op zaterdag 11 maart jl. werd voor de tiende keer de bermopruimactie georganiseerd. Ook dit jaar verzamelde weer een flink aantal vrijwilligers in de vroege morgen bij de werkplaats van de familie Lubberding aan de Stoomdijk 22 te Laren Gld. alwaar zij door leden van de werkgroep Leefbaarheid werden ontvangen met een kop koffie.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Update Dorpsplan "Alles drei'jt um Laorne" (19-02-2017)

Inmiddels is er 7 jaar verstreken na de presentatie van het dorpsplan 'Alles drei'jt um Laorne' aan de inwoners van Laren. Hoog tijd voor een update.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Aanmelden kandidaten Wakker Award gesloten (11-02-2017)

De inschrijving voor het aanmelden van kandidaten voor de Wakker Award is gesloten. Bij de werkgroep Leefbaarheid is door de Larense bevolking een aantal potentiële kandidaten aangemeld. De werkgroep zal zich gaan beraden over wie de Wakker Award 2016 verdient en wanneer de Award daadwerkelijk op gepaste wijze zal worden uitgereikt. Houd de website van Wakker Laorne in de gaten.....

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Verwoldseweg krijgt schoolzone (07-12-2016)

Veel ouders brengen hun kind met de auto naar school. Zij parkeren vaak op plaatsen die daarvoor niet bedoeld zijn. De gemeente Lochem, de Braninkschool en Prins Willem Alexanderschool in Laren hebben samen gekeken naar extra verkeersmaatregelen. De uitkomst is dat de verkeerssituatie aan de Verwoldseweg kan verbeteren met een schoolzone.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Entree Kulturhus het Kruispunt aangepast (26-11-2016)

Afgelopen week is de bestrating ter plaatse van de entree van het Kulturhus het Kruispunt op de schop geweest. Ouderen en mensen met een beperking ondervonden tot op heden veel moeite om binnen Kulturhus het Kruispunt te komen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Hulpwijzerlochem.nl helpt inwoners op weg (19-11-2016)

Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente Lochem wil inwoners helpen bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, jeugd, werk en wonen. Ook wil zij mogelijkheden bieden om actief mee te kunnen doen in de Lochemse samenleving. Op initiatief van de gemeente en Stichting Welzijn Lochem is hiervoor een digitaal informatieloket gemaakt: Hulpwijzerlochem.nl.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Toeristenbelang wint Wakker Award 2015 (06-11-2016)

Toeristenbelang Laren heeft uit handen van de werkgroep Leefbaarheid de Wakker Award 2015 in ontvangst genomen. Tijdens de jaarlijkse feestavond werd het bestuur en de vele vrijwilligers van Toeristenbelang compleet verrast door een stel "Pieterpadders".

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Hulp bij het vergroenen van Gelderland (04-11-2016)

Gelderland is een mooie provincie, kijk naar de mooie natuurgebieden. Maar het kan nog veel mooier. Helpt u als bewoners mee om uw (leef)omgeving aantrekkelijker te maken voor dieren en planten? De provincie wil bijdragen aan initiatieven van haar inwoners.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Clustering van FAB Bouwrechten aan de Zutphenseweg. (03-11-2016)

Sinds kort is bij Makelaar Loo een aankondiging aangeplakt over de mogelijkheid een bouwkavel te kopen aan de Zutphenseweg. Deze aankondiging loopt vooruit op het momenteel in voorbereiding zijnde ontwerpbestemmingsplan, dat - in het kader van clustering van FAB (Functieverandering Agrarische Bebouwing = Rood voor Rood) bouwrechten - de bouw van 4 woningen aan de rand van de kern aan de Zutphenseweg mogelijk maakt.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Parkbanken in en om Laren (02-11-2016)

De werkgroep Leefbaarheid heeft onlangs in een rondje door ons dorp het aantal parkbankjes en de staat waarin ze verkeren opgenomen.Veel van de vijfentwintig parkbanken zijn door gebrek aan onderhoud verweerd en er slecht aan toe. De werkgroep wil er mee aan de slag.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Een Kruispunt zonder drempels (20-10-2016)

Ouderen en mensen met een beperking ondervinden momenteel veel moeite om binnen Kulturhus het Kruispunt te komen of kunnen zelfs helemaal niet zelfstandig naar binnen. De entree wordt daarom toegankelijker gemaakt. Wakker Laorne steunt dit initiatief.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Onderhoud, kap en herplant laanbomen buitengebied van start (16-10-2016)

Eind oktober begint Circulus-Berkel in opdracht van de gemeente Lochem met het onderhouden, kappen en herplanten van laanbomen. Dit jaar zijn de bomen langs de meest gebruikte gemeentelijke wegen in het buitengebied aan de beurt. De volgende vier jaar volgen de werkzaamheden aan de bomen langs de andere wegen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Crossbaantje naast de Welkoop maakt plaats voor appartementen. (07-10-2016)

Er zijn nieuwe, vergevorderde plannen voor de bouw van zes appartementen aan de Rengersweg tussen de dierartsenpraktijk en de Welkoop. Met deze plannen krijgt het braakliggende terrein na vele jaren weer een passende bestemming. Opdrachtgever en initiatiefnemer is Harold Reurslag.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Lichtjesavond Laorne 2016, herdenken en ontmoeten (19-09-2016)

Op zondag 6 november 2016 organiseert Stichting Lichtjesavond Laorne wederom een sfeervolle bijeenkomst op de Algemene begraafplaats aan de Dennenweg in Laren. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Uitslag enquête verkeersveiligheid Dorpsstraat (14-08-2016)

In de Stentor van 22 juli heeft u al de globale resultaten van de enquête kunnen lezen. Special voor diegenen, die dit artikel gemist hebben geven we u deze nogmaals. Bovendien krijgt u nu van ons de volledige resultaten in leesbare vorm.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Gelijkvloers wonen in plan Schoneveld! (13-07-2016)

In de 2e fase binnen plan Schoneveld in Laren Gld. gaan er levensloopbestendige woningen gebouwd worden. Levensloopbestendig betekent dat de woningen een volledig woonprogramma (slaap- en badkamer) op de begane grond hebben. In de royale kap kunnen extra slaap- en/of badkamers worden gerealiseerd

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Coöperatiefonds: Leussinkbad regiowinnaar sport (27-06-2016)

In totaal zijn 263 stemmen uitgbracht op de subsidieaanvraag voor de buitenaankleding van het Leussinkbad. Hiermee is de stichting Zwembad Laren regiowinnaar geworden in de categorie sport. Inmiddels is het gevraagde bedrag ontvangen en kunnen de plannen gerealiseerd worden.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Digitaal energieloket in Lochem (27-06-2016)

Wilt u energie besparen? Of zelf energie opwekken? Voor tips en advies over energiezuinig wonen kunt u vanaf nu terecht op één plek: het digitale energieloketlochem.nl. Via dit loket maakt u eenvoudig een afspraak met een energiecoach voor een gratis adviesgesprek! De coaches zijn er voor iedereen: huiseigenaar én huurder!

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Enquête verkeersveiligheid Dorpsstraat (06-06-2016)

Hoe verkeersveilig is Laren? De werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid wil graag uw mening weten over de veiligheid in de kern van Laren. Via een korte enquete kunt u online aangeven hoe u dat ziet.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Uitnodiging voor de beursvloer Lochem 8 juni 2016 (02-06-2016)

Na twee succesvolle edities van de beursvloer Lochem in 2014 en 2015, organiseert de Lochemse Uitdaging ook in 2016 weer een beursvloer, op 8 juni in Dorpshuis `Ons Huis` in Almen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Feestelijke onthulling van de FUNERGY-AIRWOBBLE (02-06-2016)

Het winnende FUNERGY-ontwerp is inmiddels door Nijha omgezet in een robuust speeltoestel, de AIRWOBBLE. Sinds gisteren staat het toestel bij het kunstgrasveldje op de Westermark in afwachting van de officiële ingebruikneming op 8 juni a.s.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Stem op het Rabobank coöperatiefonds (20-05-2016)

Rabobank coöperatiefonds : stem tot en met 13 juni op een Larense vereniging of stichting!

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Initiatief nemen om anderen mee te laten doen! (14-05-2016)

De Raad van Kerken heeft in de afgelopen tijd het onderwerp "Vluchtelingen" aan de orde gesteld en bij een inspraakronde bij de Gemeente Lochem een beroep gedaan op alle verenigingen in de gemeente Lochem om open te staan voor de opvang van aankomende AMV’s (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen), de aankomende statushouders en de mensen die als statushouder reeds een plek in onze gemeente hebben gekregen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Klompenpad op geboortegrond Heuvel (09-05-2016)

Vandaag gelezen in het regiokatern van de Stentor: De buurtschap Oolde in Laren krijgt een klompenpad. Wie over dat pad wandelt, kan zich een idee vormen van het leven in deze streek zoals het zich afspeelde ten tijde van schoolmeester en schrijver Hendrik Willem Heuvel (1864-1926).

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Dorpsplan klaar voor de komende vijf jaar? (19-04-2016)

Tijdens de algemene ledenvergadering 2016 werd een ruwe tekst overhandigd aan de aanwezigen, waarin het bestuur de noodzakelijk geachte aanpassingen van het dorpsplan zijn opgenomen. Het is de bedoeling, dat het dorpsplan hiermee weer de visie voor de komende vijf jaar afdekt.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Algemene ledenvergadering 2016 (01-04-2016)

Dinsdag 12 april jaarlijkse algemene ledenvergadering Wakker Laorne in café/restaurant Witkamp. We beginnen om 20:00 uur; de koffie staat klaar om 19:45 uur. Voor de pauze (ca. 21:00 uur) huishoudelijk deel, hierna interessante presentaties. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

BUUV komt buurt maken! (26-03-2016)

De sociale buurtmarktplaats BUUV gaat in de gemeente Lochem van start. Vanaf begin april 2016 kunnen alle inwoners van de gemeente Lochem BUUV worden.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Werkgroepen van Wakker Laorne plantten beuken en lindes langs de Oude Holterweg. (21-03-2016)

De vrijwilligersorganisaties gaan de komende jaren de bomen verzorgen en in ruil daarvoor ontvangen zij een zakcentje van de gemeente Lochem. De werkgroep Laren Energie en Fietsdorp Laren neemt bij wijze van proef een deel van het bomenbeheer van de gemeente Lochem over in ruil voor geld. De vereniging krijgt geld voor het planten van de bomen en de gemeente is minder tijd en geld kwijt aan bomenbeheer.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Het wandelnetwerk Achterhoek is geopend. (20-03-2016)

Het wandelnetwerk Achterhoek is geopend. De paaltjes zijn gezet en de kaarten kunnen worden gekocht bij de VVV in Laren en Lochem.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bermopruimactie 2016 wederom succesvol (14-03-2016)

Op zaterdag 12 maart jl. werd door werkgroep Leefbaarheid voor de tiende keer de bermopruimactie georganiseerd. Ook dit jaar verzamelde zich weer een flink aantal vrijwilligers in de vroege morgen bij de werkplaats van de familie Lubberding aan de Stoomdijk 22 te Laren Gld. Daar werden zij ontvangen met een kop koffie.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

BUUV: Marktplaats voor diensten op buurtniveau (17-02-2016)

Ook Lochem krijgt als twaalfde gemeente een (digitale) buurtmarktplaats voor diensten en ontmoetingen: het BUUV-project. Vragers en aanbieders van diensten ontmoeten elkaar op deze marktplaats hetzij via internet hetzij fysiek. BUUV dat geheel op vrijwilligers draait, gaat op 1 april officiëel van start.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Doe mee aan de enquête ‘Kijk op cultuur’ in Lochem (05-02-2016)

Cultuur is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, het verbindt mensen en stimuleert inwoners van alle leeftijden om deel te nemen aan de samenleving. De gemeente Lochem wil samen met inwoners, ondernemers, en culturele en maatschappelijke organisaties de ambities op het gebied van cultuur bepalen. Dat moet leiden tot een cultuurvisie “Kijk op cultuur in Lochem”.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Buurtpreventie App Laren (22-01-2016)

De Buurtpreventie App is een soort digitale burgerwacht. Het doel van de Buurtpreventie App is om een veilige en leefbare buurt te bevorderen, doordat buurtbewoners verdachte situaties direct met elkaar kunnen delen.De gemeente Lochem heeft gefaciliteerd in het plaatsen van bordjes, aan alle invalswegen van het dorp Laren, die wijzen op het bestaan van de WhatsApp-groep.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Viverion: kernvisie Laren (08-01-2016)

In de loop van 2015 heeft Viverion voor de kernen waarin zij werkzaam is een kernvisie opgesteld. De kernvisie voor Laren met het begeleidend schrijven van Viverion vindt u in dit artikel.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bijeenkomst over verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern (02-12-2015)

Mede getriggerd door het artikel in de Stentor van 24 november met in de aanhef de stelling “Werkgroep wil alle weggebruikers Dorpsstraat gelijke rechten geven” waren zo’n veertig Larenaren naar het Kulturhus gekomen om mee te praten over dit thema. Met name de vertegenwoordiging van de Larense ondernemers ventileerden hun visie op de verkeersstroom door Laren, die voor de nodige levendigheid in de kern en daarmee ook voor omzet zorgt.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Enquête snelheid en kwaliteit internet (25-11-2015)

De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging om meer inzicht te krijgen in de behoeften op het gebied van de snelheid en kwaliteit van internet na 2020. Zij kan dan beter bepalen welk beleid zij moet voeren ten aanzien van investeringen in de ontwikkeling van toekomstbestendige netwerken.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Interessante matches beursvloer (25-11-2015)

Er ontstonden weer een flink aantal matches op op 10 juni j.l gehouden Beursvloer van de Lochemse Uitdaging. We belichten er twee in dit artikel.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Uitnodiging Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de Kern: 26 november (18-11-2015)

De verkeersveiligheid in de kern Laren en een deel van het buitengebied is aan de orde geweest op de algemene ledenvergadering van WAKKER LAORNE op 21 april 2015. Destijds hebben wij aangekondigd om met een aantal belanghebbenden de knelpunten gezamenlijk te bespreken en te zoeken naar mogelijke oplossingen. In de bijeenkomst van 26 november willen we vooral stilstaan bij knelpunten en oplossingen in de kern van Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Doe mee met de fietsmeter (05-11-2015)

Naast de auto is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. De gemeente Lochem ziet graag dat meer inwoners gaan fietsen en wil daar ook de mogelijkheden voor creëren. Daarom heeft de gemeente de Fietsersbond gevraagd een online onderzoek te doen. Wilt u meedoen met dit onderzoek? In deze oproep leggen wij u uit wat de bedoeling is.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Tussenrapportage VEDEL (31-10-2015)

Het is deze maand drie jaar geleden, dat de werkgroep Laren Energie het initiatief nam tot het het vormen van Verwolde Duurzaam Energie Landschap, afgekort VEDEL. In het Tussenrapport VEDEL wordt de huidige stand en een blik in de toekomst gegeven.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Nog even geen glasvezel in het buitengebied (01-07-2015)

Vandaag maakten alle huis-aan-huisbladen melding van het feit, dat het buitengebied nog even verstoken zal blijven van snel internet. Doordat het doorlopen van de Brusselse regelgeving meer tijd kost dan gedacht, gaat het nog ongeveer een jaar duren voordat een concreet aanbod aan de bewoners kan worden gedaan.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Vrijwilligers gezocht voor Oral History project in en rond Landgoed Verwolde (30-04-2015)

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) start binnenkort met een nieuw Oral History project. Ze wil verhalen over landgoed Verwolde en omstreken (Laren Gld.) vastleggen zodat ze niet verdwijnen. Zij zoekt daarom nieuwe vrijwilligers die interviews willen afnemen of verwerken. Nieuwe vrijwilligers krijgen een gratis cursus Oral History op zaterdag 16 en 23 mei.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Een toerist wandelt door de Dorpsstraat.... (23-04-2015)

Tijdens de rondvraag van de ledenvergadering op 21 april vertelde een van de aanwezigen een anekdote, die zomaar echt gebeurd zou kunnen zijn. We geven u zijn verhaal met een oproep aan Larense organisaties en de gemeente Lochem om iets aan het uiterlijk van de Dorpsstraat te doen

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Metalen verpakkingen nu ook bij plastic verpakkingen (30-03-2015)

Inwoners van de gemeente Lochem kunnen vanaf 1 april ook hun metalen verpakkingen zoals blikjes bij hun plastic verpakkingen en drankenkartons aanbieden.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Zuivel- en sappakken voortaan in de oranje container (16-01-2015)

Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeente Lochem zuivel- en sappakken aanbieden bij het kunststof verpakkingsmateriaal. Dat betekent dat u voor deze pakken gewoon uw oranje container mag gebruiken. Heeft u geen oranje container? U kunt de zuivel- en sappakken kwijt in de verzamelcontainer voor kunststof verpakkingen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Busperrons Deventerweg (10-09-2013)

Aan de Deventerweg ter hoogte van de Ooldselaan doen de busperrons geen dienst meer, maar zijn nog steeds wel een obstakel voor het wegverkeer.

Lees meer

Lid worden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
U kunt ook een e-mail sturen

Agenda

Komende agendapunten

januari

di 30 Inloop half uurtje Wakker Laorne

19:30 - 20:00 :: 30 minuten | Locatie: Kulturhus

februari

di 27 Inloop half uurtje Wakker Laorne

19:30 - 20:00 :: 30 minuten | Locatie: Kulturhus

maart

di 27 Inloop half uurtje Wakker Laorne

19:30 - 20:00 :: 30 minuten | Locatie: Kulturhus

Bekijk agenda