header

Home - Wonen en duurzaamheid - Uitnodiging Gasvrij Laren 15 januari 2019

Uitnodiging Gasvrij Laren 15 januari 2019 (02-01-2019)

Gasvrij Laren

Gasvrij Laren

 

Laren wil van het aardgas af en overgaan op een duurzame energievoorziening. De dorpsraad Wakker Laorne heeft hiertoe een projectgroep gasvrij Laren ingesteld. Deze projectgroep gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om Laren gasvrij te maken. In dat proces wordt ervoor gezorgd dat alle inwoners van Laren goed betrokken zijn, want Gasvrij Laren betekent nog al wat voor de ruim 1700 woningen en andere gebouwen. De ambitie is om de overstap in 2035 gerealiseerd te hebben. Laren is aangemeld én geaccepteerd in het Gelderse programma Wijk van de Toekomst. Ook andere dorpen en wijken zijn met deze uitdaging bezig. We delen kennis en ideeën. Inmiddels ligt een raadsvoorstel bij de gemeenteraad van Lochem om budget beschikbaar te stellen, zodat met de financieringen van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland een goed plan gemaakt kan worden. Op 15 januari is er een informatieavond in het Kulturhus in Laren.

 

Dat wijken en dorpen op termijn van het aardgas af gaan is niet nieuw. De ingrijpende klimaatverandering dwingt ons tot vergaande maatregelen. We zullen de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk moeten verminderen. In 2035 moet verreweg het grootste deel van de woningen in Gelderland duurzaam verwarmd worden. In Laren is in mei 2017 een bijeenkomst Energie besparen georganiseerd en in juni 2017 is er een enquête gehouden door leerlingen van het Staring College over de mogelijkheden om te verduurzamen. Bij deze activiteiten is gebleken, dat er veel belangstelling is voor verduurzamen en dat ze hebben bijgedragen aan het bewustwordingsproces. Vanuit de werkgroep Wonen en duurzaamheid van Wakker Laorne is het initiatief voor de weg naar een Gasvrij Laren ontstaan. De projectgroep Gasvrij Laren is opgericht en is op zoek gegaan naar draagvlak. De projectgroep bestaat inmiddels uit vertegenwoordigers van de belangrijkste groepen zoals de dorpsraad Wakker Laorne, Ondernemersvereniging Laren, woningcorporatie Viverion, gemeente Lochem, LochemEnergie en LTO. Bij het project Gasvrij Laren gaat het om heel Laren, inclusief het buitengebied, en omvat het postcodegebied 7245. Inmiddels maakt Laren deel uit van het Gelderse netwerk Wijk van de Toekomst, waarin dorpen en wijken hun kennis delen.

 

De projectgroep krijgt vaak de vraag hoe de Larense woningen en andere gebouwen duurzaam verwarmd kunnen worden. Vrijwel iedereen gebruikt nu nog een gas cv-ketel en veel woningen zijn matig of zelfs slecht geïsoleerd. Wie gaat de aanpassingen betalen? Hoe zorgen we voor een betrouwbare uitvoering? En moeten we wel van het gas af? Kan het met biogas, of met waterstofgas? Wat betekent dat voor ons elektriciteitsnet, als we allemaal overgaan op elektriciteit? En waar komt de duurzame elektriciteit vandaan? Of hebben we nog andere duurzame energiebronnen? Allemaal belangrijke vragen. We hebben daar best ideeën over, maar het is goed om de antwoorden gezamenlijk te zoeken, op basis van een gedegen plan, waarin zoveel mogelijk risico’s en kansen zijn uitgewerkt.

 

Een dergelijk plan maak je niet zo maar even. Daar gaan we met elkaar de komende tijd aan werken. We krijgen daarbij gelukkig professionele ondersteuning. Netbeheerder Alliander heeft gedegen kennis van energiegebruik en gas- en elektriciteitsnetten, terwijl via het Gelders Energieakkoord ook veel kennis beschikbaar komt. Ook de gemeente gaat ermee aan het werk, want die moet voor alle kernen warmteplannen maken. We krijgen ook ondersteuning van LochemEnergie, die met haar energiecoaches en haar netwerk veel kennis kan mobiliseren. Om dat allemaal in goede banen te leiden én iedereen goed te betrekken, krijgt de projectgroep ook procesondersteuning. We selecteren gezamenlijk een professionele procesbegeleider, zodat we over ca 2 jaar een gedegen en breed gedragen plan kunnen presenteren.

 

Dat plan gaan we vervolgens uitwerken en zorgen we ervoor de financiering rond te krijgen. De energietransitie kost veel geld en de uitdaging is, dat alle inwoners van Laren mee kunnen doen. Met een collectieve aanpak zijn voordelen te behalen. We gaan niet over één nacht ijs en gaan ook met andere wijken en dorpen uitwisselen hoe zij het aanpakken. Wellicht kunnen we samen doen en daarmee de kosten omlaag brengen en de kwaliteit garanderen. Kortom, het wordt een zoektocht waarbij we open staan voor alle mogelijkheden die beschikbaar zijn.

 

We willen bewoners, bedrijven en instellingen in Laren vanaf het begin bij het proces betrekken. Bijvoorbeeld om vragen te inventariseren en gezamenlijk plannen uit te werken. Of om te kijken wat we nu al kunnen doen aan isolatie en andere maatregelen zonder dat we er later spijt van krijgen. Maar ook om te bekijken of we andere onderwerpen, die van belang zijn, in samenhang op te pakken. Bijvoorbeeld het overgaan op elektrische auto’s, want ook dat is zo’n onvermijdelijke verandering, die de komende tien jaar op grote schaal vorm krijgt. Het opladen heeft ook gevolgen voor het elektriciteitsnet. Door de gevolgen van de klimaatverandering kunnen de zomers ondraaglijk warm en droog worden. Isoleren van je huis helpt ook dan, want een goed geïsoleerd huis is koeler in de hete zomer. Het is best handig om zaken in samenhang op te pakken, want dan kan het wellicht sneller, goedkoper en efficiënter.

 

Wilt u meer informatie?

Kom dan op 15 januari 2019 naar onze informatieavond om 20.00 uur in het Kulturhus in Laren

(inloop vanaf 19.30 uur). U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

 

 

 

 

Lid worden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
U kunt ook een e-mail sturen

Agenda

Upcoming Events

jan

di 29 Inloop half uurtje Wakker Laorne

7:30 - 8:00 :: 30 Minutes

feb

di 26 Inloop half uurtje Wakker Laorne

7:30 - 8:00 :: 30 Minutes

mrt

di 26 Inloop half uurtje Wakker Laorne

7:30 - 8:00 :: 30 Minutes
Bekijk agenda