header

Home - Wakker Laorne - Wonen en duurzaamheid

Wonen en duurzaamheid

Welkom bij de werkgroep Wonen en Duurzaamheid.

Introductie

De  werkgroep Wonen en Duurzaamheid is ontstaan uit een samenvoeging van de werkgroep LarenEnergie en de woningbouwtak van de voormalige werkgroep Woningbouw en Zorg. Het zorgaspect werd overgedragen aan de nieuwe werkgroep Welzijn Laren. De werkgroep LarenEnergie houdt op te bestaan en Vedel (Verwolde Duurzaam Energie Landschap), tot nu toe onderdeel van LarenEnergie, gaat als zelfstandige stichting verder.

De ambitie van de werkgroep is:
Bijdragen aan de bewustwording duurzaamheid en ontplooien van initiatieven hiervoor. Kritisch beoordelen van (nieuw)bouwplannen en deze toetsen aan woonvisie in het dorpsplan.De ontwikkelingen binnen Vedel worden voorlopig (voor zover mogelijk) door de werkgroep gemonitord.

Samenstelling werkgroep

Cor Oonk (voorzitter en tevens bestuurslid)
Rinze Hartelman
Peter Geluk
Jos Geverink
Johan Lenselink
Martijn Jansen

U kunt de werkgroep bereiken via wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl.

Berichten van de werkgroep

Alle actuele en gerealiseerde items van de werkgroep.

Laatste nieuws van Wonen en duurzaamheid

NieuwsAfbeelding

Enquete Woningbehoefte Laren (05-02-2019)

De werkgroep Wonen & Duurzaamheid van Wakker Laorne heeft een enquête opgesteld om te peilen wat de woonwensen in Laren zijn. De enquête bevat belangrijke vragen om de woningbehoefte in Laren in kaart te brengen. Met de ingevulde vragen uit de enquête kunnen we inventariseren of het huidige woningaanbod nog aansluit bij uw woonwensen en inventariseren of er behoefte is aan nieuwbouw in Laren, zo indien dat het geval is welk type woningen er dan gerealiseerd zouden moeten worden en voor welke doelgroep er gebouwd zou moeten worden. Middels bijgevoegde link https://goo.gl/forms/IKeIeUwvcOQz7P243 wordt u automatisch doorverwezen naar de enquête.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bijeenkomst Gasvrij Laren 15 januari 2019 (02-01-2019)

De dorpsraad Wakker Laorne heeft een projectgroep Gasvrij Laren ingesteld die een haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren naar de mogelijkheid om Laren gasvrij te maken. Laren is aangemeld én geaccepteerd in het Gelderse programma Wijk van de Toekomst. Inmiddels ligt een raadsvoorstel bij de gemeenteraad van Lochem om budget beschikbaar te stellen, zodat met de financieringen van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland een goed plan gemaakt kan worden. Op 15 januari was er een informatieavond in het Kulturhus in Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Elektrisch rijden op 17 juni op de Grote Markt in Lochem (11-06-2018)

Op 17 juni organiseren emovia (Stichting Oost Nederland Elektrisch) en Elektrip van LochemEnergie van 12 tot 16 uur een evenement rond elektrisch rijden. Naast informatie over elektrisch rijden kunt u het ook zelf beleven.

Lees meer

Lid worden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
U kunt ook een e-mail sturen

Agenda

Upcoming Events

feb

di 26 Inloop half uurtje Wakker Laorne

7:30 - 8:00 :: 30 Minutes

mrt

di 26 Inloop half uurtje Wakker Laorne

7:30 - 8:00 :: 30 Minutes

apr

ma 29 Inloop half uurtje Wakker Laorne

7:30 - 8:00 :: 30 Minutes
Bekijk agenda