444
Aanmelden kandidaten Wakker Award gesloten

Aanmelden kandidaten Wakker Award gesloten

geplaatst op 11-02-2017 door Wakker Laorne
Aanmelden kandidaten Wakker Award gesloten

De inschrijving voor het aanmelden van kandidaten voor de Wakker Award is gesloten. Bij de werkgroep Leefbaarheid is door de Larense bevolking een aantal potentiële kandidaten aangemeld. De werkgroep zal zich gaan beraden over wie de Wakker Award 2016 verdient en wanneer de Award daadwerkelijk op gepaste wijze zal worden uitgereikt. Houd de website van Wakker Laorne in de gaten.....

In 1996 is door de werkgroep “Leefbaarheid” van Wakker Laorne de “Wakker-Award” in het leven geroepen. Deze Wakker-Award is een stimuleringsprijs om een persoon of een groep personen in het zonnetje te zetten vanwege een bijzondere inspanning op vrijwillige basis - in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken - op het gebied van het leefbaar houden/maken van ons eigen Laren.

Jaarlijks reikt de werkgroep Leefbaarheid de Wakker Award uit. Tot 2009 bestond de Award uit een gegraveerde steen, maar tegenwoordig wordt de Award door iemand uit Laren voor iemand uit Laren gemaakt.

Om een indruk te geven wie er de Wakker Award al gewonnen hebben:

2015 Toeristenbelang Laren
2014 Werkgroep Kunstgrasmakers
2013 geen uitreiking
2012 Stichting fiets4daagse De Achterhoek
2011 Commisie behoud kindercentrum/kidshuus
2010 Jubileumcommissie Kerk 175 jaar en Kulturhus 40 jaar
2009 IJsclub Roowinkel
2008 geen uitreiking
2007 Stichting Kulturhüs ’t Kruispunt, de vrijwilligers
2006 Zwembad Leussinkpark, de vrijwilligers
2005 EHBO
2004 Apollo
2003 Sporthalcommissie, de heren H. Wolters en W. Peeters
2002 Bibliotheek Laren, de vier vrijwilligers; de heren Greutink, Haytink, Meuleman en Meyer
2001 Tafeltje Dekje
2000 Hulpgroep Gerrie Aalbers
1999 AJK Laren, erf beplanting
1998 Ds. Veen
1997 Pels en Pluim, dierenparkje
1996 Oprichters Ruempol

ReneBrunsGoossensSuper SnackBranjiDijkermanBranji