420
Een Kruispunt zonder drempels

Een Kruispunt zonder drempels

geplaatst op 20-10-2016 door Wakker Laorne
Een Kruispunt zonder drempels

Ouderen en mensen met een beperking ondervinden momenteel veel moeite om binnen Kulturhus het Kruispunt te komen of kunnen zelfs helemaal niet zelfstandig naar binnen.  De entree wordt daarom toegankelijker gemaakt. Wakker Laorne steunt dit initiatief.

Om de toegankelijkheid te verbeteren is er een verbeterplan voor de buitenruimte opgesteld. Op dit moment geeft de toegang voor mensen met rolstoel of rollator veelvuldig problemen of wordt de entree vaak geblokkeerd door fietsen vanwege beperkte stallingsmogelijkheid. Het gebouw zelf voorziet in het gebruik van bezoekers met een beperking (drempelvrij en aangepast toilet).

Hoe gaat de nieuwe situatie er uit zien?     
De invalidenparkeerplaats wordt verplaatst, deze komt nu op de plek waar momenteel de fietsenstalling is. Vanaf die plek komt er, langs de gevel, een voor rolstoelen en rollators geschikte hellingbaan die voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De (grotere) fietsenstalling wordt verplaatst en komt rechts van de voordeur. Dat gaat ten koste van een parkeerplaats, die aan de zijkant van het pand terugkeert. Door het verplaatsen en nieuw inrichten van de rijwielstalling wordt de toegang tot het gebouw verbeterd. Naast de infrastructurele aanpassing zal de toegangsdeur voorzien worden van een automatische deur­opener. Naast de wijziging van de entree zal eveneens worden gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een oplaadpunt voor personenauto’s en elektrische fietsen. 

Binnenkort gaat de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden van start. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u enige hinder ondervindt. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hebt u over de werkzaamheden nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Herman Holterman (0573-402036 of per email hglr.holterman@planet.nl).

BranjiBranjiDeKortesWoonsfeerAdvertentieBranjiAirco Harkink