407
Hulp bij het vergroenen van Gelderland

Hulp bij het vergroenen van Gelderland

geplaatst op 04-11-2016 door Wakker Laorne
Hulp bij het vergroenen van Gelderland

Middels een persbericht doet de provincie Gelderland een oproep aan haar inwoners om initiatieven te ontplooien voor het verder vergroenen van de provincie.

"Gelderland is een mooie provincie, kijk naar de mooie natuurgebieden. Maar het kan nog veel mooier. Helpt u als bewoners mee om uw (leef)omgeving aantrekkelijker te maken voor dieren en planten? Bijvoorbeeld door de aanleg van een natuurtuin op een braakliggend stuk grond, het beheer en onderhoud van een bloemrijke berm of de aanleg van groene gevels? Dan wil de provincie u daarbij ondersteunen.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor Natuur en Landschap: “ Gelderlanders, die met natuur en landschap in de weer zijn, doen dat omdat ze het leuk vinden en uit een gevoel van verantwoordelijkheid. Natuur en landschap zijn van én voor ons allemaal en behoeft ook bescherming van ons allemaal. Ik vind het geweldig als mensen daar aan bij willen dragen want zo wordt Gelderland nog mooier.”

Provinciale bijdrage

Zo wil de provincie financieel bijdragen aan het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van groen in de omgeving. Het inhuren van kennis op het terrein van natuur en landschap kan daar onderdeel van uitmaken. Voorwaarde is dat de activiteit past in het bestemmingsplan en de grondeigenaar instemt met de activiteiten. Aanvragers, minimaal vijf inwoners, dienen zelf ook een kwart te betalen. Hiervoor stelt de provincie een bedrag van 1.000 euro tot maximaal 5.000 euro beschikbaar.

Zonder winstoogmerk

Meer subsidie is mogelijk, maar dan dient de aanvrager zelf de helft van de kosten te betalen. Het moet gaan om activiteiten zonder winstoogmerk en uitgevoerd door groepen inwoners. Daarnaast draagt de provincie ook bij aan het betrekken van burgers bij natuur groen en landschap in de vorm van bijeenkomsten, werkdagen of het verspreiden van kennis. Deze subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 25.000.

Eisen

De provincie stelt een aantal eisen aan haar bijdrage. Binnen één jaar evalueert de provincie haar regeling om te kijken of deze regeling leidt tot het stimuleren van meer betrokkenheid. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de provincie: www.gelderland.nl/Burgerbetrokkenheid-bij-natuur,-groen-en-landschap."

BranjiGoossensBranjiBranjiSuper SnackReneBruns