473
In gesprek met de wijkagent

In gesprek met de wijkagent

geplaatst op 26-10-2018 door Wakker Laorne
In gesprek met de wijkagent

Eén maal per jaar schuift de wijkagent, Gerard Harleman, aan bij een vergadering van de werkgroep Leefbaarheid. Daarbij worden relevante agendapunten samen met hem besproken. Enkele speerpunten daaruit zijn: vernielingen en vandalisme, drank- en drugsgebruik, inbraak en insluiping en de Larense Kermis.

Wijkagent

Terug kijkend op het afgelopen jaar is Gerard tevreden over de meldingen die zij hebben ontvangen vanuit zijn werkgebied. Gerard is als wijkagent het aanspreekpunt voor de kernen Almen, Exel, Laren, Lochem West en het industrieterrein Lochem. Opvallend daarbij is dat er nagenoeg geen meldingen zijn geweest van overlast door hangjongeren. De bekende plek uit het verleden, het schoolplein aan de Verwoldseweg, is door de komst van het kunstgrasveld minder interessant gebleken als hangplek.  Ook de algehele trend van vernielingen na afloop van een avondje stappen is erg laag.

Drank en drugsgebruik 

Het drank en drugsgebruik onder jongeren heeft bij de politie ook de nodige aandacht. De politie is bekend met de zogeheten ‘keten’. Gerard geeft aan dat de politie ook regelmatig de ‘keten’ bezoekt. Het contact met de aanwezige jeugd is goed. De politie weet dat onder de jongeren, beneden 18 jaar, in de ‘keten’ en tijdens het uitgaan alcohol wordt gedronken. Het advies is om als ouders daarover met het kind in gesprek te gaan. Goed voorbeeld doet goed volgen. Drink niet of met mate in het bijzijn van uw kind. De politie komt al te vaak situaties tegen waarbij ouders dronken zijn in het bijzijn van hun kind/kinderen (dorps- en volksfeesten). De werkgroep Leefbaarheid wil het drank- en drugsgebruik onder jongeren net als enkele jaren geleden nogmaals bespreekbaar maken op de basisscholen met behulp van een goede voorlichting.

Poging tot inbraak en insluiping

Over het aantal pogingen tot inbraak en insluiping heeft de politie het afgelopen jaar opvallend weinig meldingen gehad. Mogelijk is dit het gevolg van het gebruik van de Buurtpreventie-app. Alertheid door burgers blijft een belangrijke schakel voor de politie in het bestrijden van inbraken. Ziet u een verdachte situatie meldt dit direct via het meldnummer 1-1-2.

Larense kermis

Tijdens de Larense kermis heeft de politie met enkele incidenten te maken gehad. Met het team van circa 10 agenten (exclusief beveiliging) welke actief is tijdens de kermis hebben enkele aanhouding plaatsgevonden waarvan openbaar dronkenschap en wildplassen. Daarbij heeft in één geval verzet bij aanhouding plaatsgevonden. De incidenten worden tijdens een evaluatie met de organisatie nader besproken.

Contact met uw wijkagent

Binnen de gemeente Lochem zijn momenteel drie wijkagenten werkzaam. Via het telefoonnummer 0900 8844 of via www.politie.nl kunt u een afspraak maken met uw wijkagent. Via sociale media wordt u op de hoogte gehouden door Politie Lochem te volgen op Facebook en Twitter.

BranjiReneBrunsAirco HarkinkBranjiBranjiAdvertentie