722
Inventarisatie parkbanken buitengebied Laren krijgt vorm

Inventarisatie parkbanken buitengebied Laren krijgt vorm

geplaatst op 12-07-2018 door Wakker Laorne
Inventarisatie parkbanken buitengebied Laren krijgt vorm

Dorp Laren, gelegen in een prachtig afwisselend gebied van bossen en landerijen is populair bij toeristen. Wandelaars en fietsers passeren veelvuldig het dorp. Wat is er mooier om tussentijds een stop te maken op een goed onderhouden en schone parkbank. De werkgroep Leefbaarheid heeft een onderzoek gestart naar de algehele kwaliteit van de parkbanken rondom Laren. De staat van de aanwezige parkbanken varieert sterk van goed tot slecht waarbij opgemerkt kan worden dat enkele banken zelfs zeer slecht zijn en nodig onderhouden dienen te worden.

 

Groene aanslag 

Tijdens de algemene ledenvergadering van Wakker Laorne, april 2015, is de vraag gesteld over de staat van een bankje in het centrum van Laren. Er werd opgemerkt dat het bankje vuil is met groene aanslag en niet uitnodigt om er meer op te gaan zitten. Daarop volgend is bekeken of er meer bankjes in het dorp aanwezig zijn die schoongemaakt moeten worden. Vanuit de werkgroep Leefbaarheid is een groep vrijwilligers bereid gevonden om de bankjes in de winter/voorjaar van 2016 te demonteren, schoonmaken en weer terug te plaatsen. Door omstandigheden is deze groep vrijwilligers helaas niet in staat gebleken om de schoonmaak werk­zaamheden op te pakken.

Inventarisatie

Vanuit de werkgroep Leefbaarheid is vervolgens de vraag gesteld: hoeveel bankjes staan er in het dorp? En hoe is de staat van de bankjes? Staan de bankjes op een geschikte plaats of zijn ze begroeid? Zijn ze gemakkelijk bereikbaar voor inwoners of toeristen, daarbij lettend op fiets- en wandelroutes.

Heeft schoonmaken nog wel zin of zijn de bankjes aan vervanging toe. Wat zijn de kosten voor vervanging van de onderdelen of het compleet vernieuwen. Na deze inventarisatie is samen met gemeente Lochem gekeken wie is de eigenaar van de grond waar de bankjes staan? En wat zijn de juridische consequenties bij adoptie van de parkbanken door Wakker Laorne?

Na het afronden van het parkbankenplan “In en rondom dorp Laren” en het doneren van de parkbanken door gemeente Lochem aan belangenvereniging Wakker Laorne is in het najaar van 2017 gestart met de inventarisatie van de banken in het buitengebied.

Middels een inventarisatie is een inzicht verkregen in de aanwezige bankjes in het buitengebied van Laren. Daarbij is de staat en het noodzakelijk/wenselijk onderhoud per bankje vastgelegd. Naar aanleiding van het inventarisatierapport heeft er in februari 2018 een eerste overleg plaats gevonden tussen Circulus-Berkel en de werkgroep Leefbaarheid van Wakker Laorne waarbij het plan nader besproken is. De volgende punten vanuit het gesprek worden hieronder nader beschreven: eigendom, vervanging en/of vernieuwen van banken, overname van onderhoud en beheer banken (donatie) en de aansprakelijkheid. 

Eigendom

Het inventarisatierapport laat een veelheid aan parkbanken zien. Of een bankje wel/niet eigendom van de gemeente Lochem is heeft te maken met de manier van bevestiging aan de ondergrond. Het zgn. ‘aard- en nagelvast’ is daarbij bepalend ongeacht door wie (persoon/organisatie) het bankje is geschonken of is geplaatst. De banken, die niet zijn verankerd aan de ondergrond, die op te tillen zijn, zijn geen eigendom van de gemeente, maar behoren tot de persoon/organisatie die de bank heeft geschonken of geplaatst.

Vervanging / vernieuwen

In het buitengebied zijn meerdere types parkbanken van verschillende leveranciers geïnventariseerd. Als er parkbanken of onderdelen van zit- en rugelementen vervangen dienen te worden is gekozen voor een parkbank van de firma VelopA B.V. uit Leiderdorp, type Siësta/BN.  De parkbanken vervaardigd van recycled kunststof zijn in veel gevallen geleverd door Lankhorst Recycling uit Sneek.

Bijplaatsen parkbanken

Op basis van de huidige inventarisatie, zoals te vinden in de bijlage, is bekeken of bijplaatsen van parkbanken wenselijk is. Hierbij is ondermeer gelet op de fiets- en wandelroutes die rondom Laren aanwezig zijn. Hiervoor is het Wandelnet (Startpunt voor wandelend Nederland) en Fietsnetwerk.nl (Fietsroutes Gelderland) geraadpleegd. De werkgroep heeft inmiddels een aantal plekken waar mogelijk een parkbank geplaatst kan worden.

Heeft u naar aanleiding van het inventarisatieplan ideeën over een plek binnen het grondgebied van Laren waar u denkt dat een parkbank wenselijk is, neem dan gerust contact op met de werkgroep Leefbaarheid (Hendri Eggink, 06-12616129 of per mail Leefbaarheid@Wakkerlaorne.nl).

Het daadwerkelijke plan van bijplaatsing zal binnenkort voorgelegd en besproken worden aan gemeente Lochem en Circulus Berkel.

BranjiBranjiAirco HarkinkBranjiDeKortesWoonsfeerGoossens