689
Nieuwbouw scholen aan de Verwoldseweg

Nieuwbouw scholen aan de Verwoldseweg

geplaatst op 10-04-2018 door Wakker Laorne
Nieuwbouw scholen aan de Verwoldseweg

De Prins Willem Alexanderschool, de Braninkschool en Bartiméus Onderwijs komen onder één dak aan de Verwoldseweg te Laren. Het college van B&W heeft op 27 maart tot nieuwbouw besloten. De eerste twee scholen zijn al op deze locatie gevestigd. Bartiméus Onderwijs verhuist van Lochem naar Laren.

Wethouder Trix van der Linden: "de bestaande locatie in Laren biedt veel voordelen voor huisvesting van onderwijs. De plek ligt centraal, er is een sportzaal en kinderopvang. Bovendien heeft de gemeente Lochem er in 2011 al geînvesteerd in verkeersveiligheid, ontsluiting en parkeren. We vertrouwen er dan ook op dat de directie, docenten en buurt straks trots zijn op het nieuwe schoolgebouw en dat de leerlingen er graag komen".

Nieuwbouw
Duurzaamheid, kostenbesparing en een prettige leeromgeving voor leerlingen zijn belangrijke afwegingen voor het college geweest om te kiezen voor nieuwbouw. Een nieuw gebouw sluit ook beter aan op de kwaliteitseisen van modern onderwijs en op samenwerking tussen de scholen. Ruimten voor gezamenlijk gebruik zijn bij nieuwbouw bijvoorbeeld gemakkerlijker te realiseren dan bij renovatie.

Bartiméus Onderwijs
Bartiméus Onderwijs biedt onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking. De school ziet voordelen in huisvesting in Laren omdat het dorp goed bereikbaar is voor leerlingen vanuit de gehele regio. Bovendien vindt zij samenweerking met de twee andere basisscholen belangrijk voor haar eigen onderwijs. Leerlingen met een verschillende achtergrond kunnen elkaar op het schoolplein bijvoorbeeld vertellen over hun ervaringen en samen spelen.

Wie zijn betrokken bij de ontwikkeling?
Gemeente Lochem vind het betrekken van onderwijs, buurt, gebruikers van het Kidshuus en de sporthal Braninkhal en belangenvereniging Wakker Laorne bij de ontwikkeling en plannen belangrijk. Zij kennen de omgeving en praten tijdens bijeenkomsten en gesprekken mee over verkeersveiligheid, parkeren en ontsluiting van het schoolterrein.

Schoolplein en kunstgrasveld
Wakker Laorne heeft bij gemeente Lochem kenbaar gemaakt tot de wens voor behoud van het kunstgrasveld en speelplein in de huidige vorm en/of omvang. Het speelplein biedt op dit moment ruimte voor beide scholen waarbij de verschillende leeftijdsgroepen toegang hebben tot (delen van) het schoolplein. Het kunstgrasveld is in 2014 na een haalbaarheidsonderzoek door de werkgroep Leefbaarheid gerealiseerd. Het  multifunctionele kunstgrasveld is heden ten dage niet meer weg te denken bij het scholencomplex en heeft een vaste waarde bij de (school)jeugd.    

Voorbereidinskrediet
Het college heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling en voorbereiding van het plan tot nieuwbouw. Het krediet van ruim vijf miljoen euro voor onderzoek, sloop, bouw en tijdelijke onderwijshuisvesting is opgenomen in de begroting 2018. Streven is om de nieuwbouw in 2020 in gebruik te kunnen nemen.

Integraal Huisvesting Plan vastgesteld
Op 11 september 2017 heeft de raad het Integraal Huisvesting Plan vastgesteld. Een van de bouwinitiatieven is renovatie of nieuwbouw voor de Prins Willem Alexanderschool en de Braninkschool. Daaraan wordt huisvesting voor Bartiméus Onderwijs toegevoegd.

 

 

AdvertentieBranjiDeKortesWoonsfeerBranjiBranjiBranji