374
Onderhoud, kap en herplant laanbomen buitengebied van start

Onderhoud, kap en herplant laanbomen buitengebied van start

geplaatst op 16-10-2016 door Wakker Laorne
Onderhoud, kap en herplant laanbomen buitengebied van start

Eind oktober begint Circulus-Berkel in opdracht van de gemeente Lochem met het onderhouden, kappen en herplanten van laanbomen. Dit jaar zijn de bomen langs de meest gebruikte gemeentelijke wegen in het buitengebied aan de beurt. De volgende vier jaar volgen de werkzaamheden aan de bomen langs de andere wegen.

Wethouder Jan Kottelenberg: “Bomen geven ons Achterhoekse landschap karakter én ze dragen bij aan een gezond leefklimaat. Ze zijn dus belangrijk voor iedereen. Maar soms is kap van bomen niet te voorkomen omdat ze de veiligheid van onze inwoners in gevaar kunnen brengen.”

Kap en herplant

Als laanbomen een direct risico vormen of gaan vormen voor aanwonenden of weggebruikers, is kap onafwendbaar. Circulus-Berkel heeft de 683 bomen, die dit jaar gekapt worden, gemarkeerd en gaat de kapwerkzaamheden uitvoeren tussen januari tot maart 2017. Voor elke gekapte boom komt natuurlijk een nieuwe in de plaats. Soms kan herplanten meteen en soms is het beter een rij bomen in fases te kappen en later te herplanten. Doordat de oude bomen schaduw veroorzaken, zou bij directe herplant de jonge aanplant niet goed groeien.

Rol dorpsraden en aanwonenden bij herplant

Op de plekken waar bomen worden herplant, gaat de gemeente aanwonenden betrekken bij de keuze van de boomsoort. Ook gaan dorpsraden en gemeente samen kijken of aanwonenden de herplant  kunnen uitvoeren. De dorpsraden van Almen en Laren denken hierover mee. Intussen hebben inwoners uit Laren de Oude Holterweg in Laren al ingeplant. Zij krijgen, in ruil voor hun inzet, een vergoeding die zij kunnen gebruiken voor de Larense gemeenschap. De gemeente betaalt die vergoeding uit de opbrengst van het hout en de biomassa van de oude laanbomen.

Beleid vastgesteld

Voor een gezond en veilig bomenbestand langs onze wegen zal ook kap moeten plaatsvinden. Maar hier zijn natuurlijk grenzen aan. In het beleid voor beheer en onderhoud van laanbomen staat dat de gemeente elk jaar maximaal 683 bomen mag kappen. De belangengroepen recreatie, landbouw, natuur- en landschap en inwoners hebben voorwaarden voor het beleid ingebracht als  welke afstand is er tot uitritten, welke boomsoorten passen in het landschap en welke bomen zijn beeldbepalend. In juni heeft de gemeenteraad het beleid voor beheer van de bomen vastgesteld.

Waar en wanneer

Circulus-Berkel zal tijdens de werkzaamheden de overlast voor aanwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk beperken. Waar de gemeente en Circulus-Berkel deze winter laanbomen gaan onderhouden, is in de loop van november te lezen op www.lochem.nl.

Vragen

Vragen over het laanbomenbeleid kunnen inwoners stellen via onzebomen@lochem.nl.

BranjiDeKortesWoonsfeerBranjiBranjiBranjiAdvertentie