487
Prullenbakkenplan gemeente Lochem

Prullenbakkenplan gemeente Lochem

geplaatst op 12-07-2018 door Wakker Laorne
Prullenbakkenplan gemeente Lochem

Gemeente Lochem heeft binnen haar gemeentegrenzen circa 300 prullenbakken staan. De prullenbakken worden periodiek onderhouden door Circulus Berkel waaronder het ledigen en schoon houden ervan. De raad heeft beslist dat er niet zal worden gesneden in het aantal prullenbakken, wel is de vraag gesteld of alle prullenbakken nog functioneel zijn. Staan bakken nog op een ideale plek. Zijn de prullenbakken te vinden. Staan ze op een plek wat optimaal is voor de routing van ledigen?

Informatieavond

De gemeente Lochem werkt momenteel aan een prullenpakkenplan. Het doel hiervan is de prullenbakken in onze gemeente Lochem toekomstbestendig te maken. Graag wil de gemeente hierover met u in gesprek. In mei organiseerde gemeente Lochem samen met Circulus-Berkel en SWL vier bewonersbijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten kon u uw wensen en ervaringen inbrengen met betrekking tot prullenbakken in uw woonomgeving. Welke prullenbak bevalt? Welke zou weg kunnen? Waar ontbreekt er nog een? De uitkomsten van de avonden gebruikt de gemeente om het plan verder uit te werken. 

Help Lochem afvallen!

Het prullenbakkenplan is onderdeel van het nieuwe (zwerf)afvalbeleid. Een afvalvrij en schoon Lochem, dat is waar de gemeente samen met u aan werkt. Door afval te scheiden, zorgen we samen voor minder restafval en behouden we grondstoffen. Samen pakken we ook zwerfafval aan. Zo zorgen we voor een beter klimaat, een schone buurt en houden we de kosten in de hand.

Meer informatie vindt u op: www.helplochemafvallen.n

Prullenbakken

Vanuit belangenvereniging Wakker Laorne zijn drie afgevaardigden van de werkgroep Recreatie en Toerisme en de werkgroep Leefbaarheid aanwezig geweest bij de presentatie op donderdag 24 mei in het Kulturhus te Laren Gld.

Tijdens de avond zijn, na een inleiding van een externe adviseur, de prullenbakken op het grondgebied van Laren nader besproken. Binnen het Larens grondgebied zijn circa 30 prullenbakken aanwezig welke Circulus Berkel in onderhoud heeft.

Vanuit de werkgroep Leefbaarheid is aan gemeente Lochem verzocht om de plattegronden van het Larens grondgebied aan de werkgroep te verstrekken. Het prullenbakkenplan zal door de werkgroep Leefbaarheid worden behandeld en daaruit zal een advies worden opgesteld. De werkgroep is reeds enkele jaren betrokken bij het parkbankenplan en heeft daarvoor twee inventarisaties verricht. Het prullenbakkenplan ligt in het verlengde van deze inventarisaties.

In het inventarisatierapport zijn de prullenbakken op het Larens grondgebied geïnventariseerd daarbij is de lijst met prullenbakken als uitgangspunt gehanteerd. Tijdens de inspectie is de standplaats gecontroleerd evenals de hoedanigheid en bereikbaarheid van de prullenbakken. Bakken die wel op de kaart staan maar niet zijn aangetroffen worden in hoofdstuk 5 nader beschreven. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de prullenbakken weergegeven.  In bijlage B zijn de prullenbakken op een plattegrond weergegeven. Eveneens zijn de gewenste wijzigingen in het prullenbakkenplan in de plattegrond aangegeven.

Heeft u nog suggesties of opmerkingen over prullenbakken in uw omgeving neem dan contact op met de werkgroep Leefbaarheid, Hendri Eggink 06-12616129 of per mail Leefbaarheid@Wakkerlaorne.nl.

Airco HarkinkBranjiBranjiBranjiSuper SnackGoossens