808
Samen op weg naar een lokaal Sportakkoord

Samen op weg naar een lokaal Sportakkoord

geplaatst op 15-09-2019 door Wakker Laorne
Samen op weg naar een lokaal Sportakkoord

In 2018 is de Gemeente Lochem met maatschappelijke partners op het gebied van sport en bewegen gestart met het opstellen van een nieuwe Sportvisie. De input die toen is opgehaald is uitgewerkt in een concept Sportvisie: Een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen stimuleren door middel van een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen waardoor ontmoeting tussen bewoners verbetert en het een preventief middel is voor later probleemgedrag of gezondheidsproblemen.

De visie beschrijft 4 thema’s die nader zijn uitgewerkt in speerpunten.

1. Openbare Ruimte

 • De openbare ruimte verleidt mensen om een gezonde keuze te maken om te sporten en bewegen.
 • De openbare ruimte in de gemeente Lochem nodigt uit tot wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten.
 • De Omgevingsvisie van de gemeente Lochem nodigt uit tot een gemeente waar veel ruimte is voor sport en bewegen.

2. Sportvereniging

 • Een sportvereniging draagt bij aan het welbevinden van kinderen en volwassenen.
 • De sportvereniging draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en is een plek waar kinderen zich veilig voelen.
 • Binnen sportverenigingen is ook aandacht voor maatschappelijke thema’s als voeding, alcohol, roken en respect.
 • Sport- en beweegvoorzieningen dragen het belang van een gezonde leefstijl uit.
 • Talentontwikkeling binnen sportverenigingen:
  • Maatschappelijk; inzet in verenigingsleven
  • Sportief; prestaties en ambassadeur voor de sport

3. Ontmoeten en meedoen

 • Inwoners worden uitgenodigd te sporten en bewegen en hierbij mensen te ontmoeten.
 • Het verbeteren van sociale contacten draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid en bevordert de zelfredzaamheid.

4. Gezondheid

  • Sport en bewegen draagt bij aan de mentale en fysieke gezondheid.
  • Sport en bewegen als middel om het beste uit de mensen te halen volgens de principes van ‘Mijn Positieve Gezondheid’.
  • Binnen het onderwijs wordt sport en bewegen ingezet om de lichamelijke ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Tijdens het Sportcafé maken we een start met het ombouwen van deze Sportvisie tot ons eigen Sportakkoord Lochem. Samen met u hopen we tot concrete ideeën te komen die onderdeel kunnen zijn van dit sportakkoord. 

Programma
18:45    Warming-up

19.00    Aftrap door Tjienta van Pelt, die de avond begeleidt

19.10    Interviews met aantal partners

19.30    -- Pauze --

19.45    In teams aan de slag met het Sportakkoordenspel

21.00    Plenaire terugkoppeling en vooruitkijken

21.30    Afsluiting van de avond

Locatie
De locatie van het Sportcafé is zwem- en sportcentrum De Beemd, Zutphenseweg 110 in Lochem.

We kijken er naar uit u te ontmoeten op woensdag 18 september aanstaande!

BranjiBranjiReneBrunsGoossensBranjiSuper Snack