1613
Straatnaamborden weer voorzien van historisch onderschrift

Straatnaamborden weer voorzien van historisch onderschrift

geplaatst op 12-11-2019 door Wakker Laorne
Straatnaamborden weer voorzien van historisch onderschrift

Eind 2018 kwam Linda Koeslag-Meijer bij belangenvereniging Wakker Laorne met het idee om straatnaamborden die verwijzen naar een persoonlijkheid uit het verleden weer zichtbaar te maken. Op een aantal straatnaamborden is in de loop der jaren de ondertiteling komen te vervallen of is nog slecht leesbaar. De werkgroep Leefbaarheid heeft naar aanleiding van de reactie van Linda een inventarisatie gemaakt naar de staat van deze straatnaamborden. Daarnaast is een ‘onderzoek’ ingesteld naar de betekenis van alle straatnamen in en om het dorp Laren. Daarbij is uitgezocht welke straten zijn daadwerkelijk vernoemd naar een 'belangrijke' persoon uit het verleden.

Met een lijst van alle straatnamen ging de werkgroep op onderzoek uit, daarbij is ondermeer het archief van Erfgoedcentrum in Zutphen en ook het Historisch Genootschap Laren-Lochem-Barchem geraadpleegd. Uit informatie van Arjen Dieperink is gebleken dat omstreeks 1970-1971 veel van de straatnamen zijn (her)benoemd. De benoeming van een straatnaam is beschreven in het raadsbesluit van de gemeenteraad Laren. Voor zover bekend heeft meester Bottinga, hoofd van de Lagere School in Groot Dochteren, destijds bijgedragen aan de totstandkoming van de straatnamen.

Geconcludeerd kan worden dat veel straatnamen verwijzen naar een huis- of boerderijnaam of naar een streek of weg naar…. Binnen de bebouwde kom van Laren zijn een aantal straten vernoemd naar een persoon. Op de oudere gevelborden is de beschrijving van de persoon nog vaag leesbaar. Op nieuwere straatnaamborden is de historische waarde helaas verloren.

Om de geschiedenis van deze personen niet verloren te laten gaan heeft de werkgroep Leefbaarheid aan de gemeente Lochem gevraagd om ter plaatse van de Koeslagstraat, Heuvelstraat, Postelstraat en Rengersweg nieuwe straatnaamborden met onderschrift te plaatsen. Gebleken is dat de straten Huenderstraat, Meester Kolkplein en Jonker Emilelaan reeds voorzien van zijn een straatnaambord met onderschrift.

De nieuwe straatnaamborden zijn onlangs door gemeente Lochem en Circulus Berkel in de bovengenoemde straten geplaatst. Daarmee hopen wij dat de geschiedenis over deze burgers (in welke functie dan ook) blijft behouden.

DeKortesWoonsfeerSuper SnackGoossensDijkermanBranjiBranji