778
We leven in een bijzonder jaar...

We leven in een bijzonder jaar...

geplaatst op 20-12-2020 door Wakker Laorne
We leven in een bijzonder jaar...

We hebben nog nooit eerder een pandemie meegemaakt. De beelden uit de eerste Coronagolf en de gedeeltelijke lockdown van afgelopen voorjaar staan op ons netvlies gegrift. Na een verbetering in de zomer zijn we in de tweede golf beland. Bezoek kan en mag alleen op kleine schaal. De horeca is gesloten en het verenigingsleven ligt voor een groot deel stil. We missen meer dan ooit het contact met elkaar.

Ne aan het begin van het jaar had de werkgroep Wezlijn besloten zich op te heffen. Ze wilden de professionele hulpverlening niet in de weg lopen, zoals bijvoorbeeld van Stichting Welzijn Lochem. Ook hoorden ze vaak: "In Laren is al zoveel te doen, er zijn volop verenigingen en voorzieningen voor dagbesteding". Gelukkig is dat ook zo, het sociaal netwerk is groot en er is een grote saamhorigheid in Laren.

Echter door de Corona-maatregelen is dit even anders. Tijdens de Coronacrisis kunnen we geen bijeenkomsten meer organiseren. Het samen eten tijdens "Schuif maar an" kan geen doorgang vinden. Door de weinige sociale contacten neem de eenzaamheid toe.

We denken en hopen dat de Larenaren elkaar goed in de gaten houden. Laten we dat vooral blijven doen en elkaar blijven steunen.

Wakker Laorne had u graag vaker ontmoet afgelopen jaar, onzeker is nog wanneer dit weer kan. Achter de schermen wordt doorgewerkt in de werkgroepen:

  • Verkeer en verkeersveiligheid
  • Recreatie en Toerisme
  • Wonen en Duurzaamheid
  • Leefbaarheid 
  • Communicatie

Wij blijven ons best doen voor de leefbaarheid in ons mooie dorp. We kunnen dit niet alleen maar hebben uw en jouw hulp daarbij nodig. Laat het ons weten als er iets speelt. Neem daarvoor contact op met de desbetreffende werkgroep of het secretariaat.

De gemeente heeft haar eigen ideeën voor de omgevingsvisie met ons gedeeld.
Deze omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan. Dit plan treedt op 1 januari 2022 in werking en vervangt een aantal bestaande wetten en plannen waaronder het bestemmingsplan.

Participatie en draagvlak worden erg belangrijk in dit plan. Het omgevingsplan regelt bijvoorbeeld waar woningbouw mag komen. In het voorjaar van 2021 komt de gemeente Lochem met een ontwerp-omgevingsplan.

We zijn op zoek naar Larenaren die ons willen helpen in de tijdelijke werkgroep ongevingsplan. Hebt u interesse? Meld u dan aan.
Dat kan via tel. 0573-401512 of secretariaat@wakkerlaorne.nl

 

BranjiAdvertentieDijkermanBranjiAirco HarkinkReneBruns