476
Zorgen over de vliegroutes van Lelystad Airport

Zorgen over de vliegroutes van Lelystad Airport

geplaatst op 21-02-2018 door Wakker Laorne

Wakker Laorne heeft haar zorgen geuit over de uitbreiding van vliegveld Lelystad Airport en de voorgenomen vliegroutes boven de bewoonde gebieden van Gelderland en Overijssel. Met de voorgenomen vliegroutes zal er mogelijk ook een wachtgebied komen. Voor zover duidelijk is zal het wachtgebied voor de vliegtuigen richting Lelystad ten oosten van de lijn Deventer-Zutphen komen. Van groot belang daarbij is hoe hoog de vliegtuigen uiteindelijk zullen vliegen. Daarnaast is het eveneens nog niet bekend hoe frequent het wachtgebied gebruikt zal worden. 

Zorgen in het kort tegen het laagvliegen en/of wachtgebied zijn:

- aantasting van het woon- en leefklimaat;
- zorgt voor geluidsoverlast;
- tast de toeristische sector aan;
- milieubelasting, veiligheidsrisico's en gezondheidsrisico's.

Vanmorgen heeft minister Van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat besloten dat de opening van Lelystad Airport met minimaal een jaar wordt uitgesteld. Dat is voor nu goed nieuws. Op 5 februari jl. heeft wethouder Groot Wesseldijk op uitnodiging van het ministerie samen met andere gemeenten in de regio gesproken met de minister. Hij heeft daarbij een bestuurslid van de dorpsraad Epse-Joppe meegenomen, omdat o.a. in Epse de meeste impact is te verwachten en de wethouder maar één persoon mocht meenemen.

Nu de druk even van het dossier af is, geeft dit de iedereen, incl. de gemeente Lochem, de gelegenheid om meer duidelijkheid te krijgen van het ministerie over het vervolg. Daarbij zal de gemeente Lochem bekijken op welke wijze de communicatie het beste kan plaatsvinden en  op welke wijze de belangen van inwoners worden betrokken in het proces. 

Wilt u op de hoogte blijven over het onderwerp, dan adviseren wij u om regelmatig de websites van rijksoverheid en provincie bezoeken, zie de links hieronder:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/ontwikkeling-lelystad-airport

https://www.gelderland.nl/luchtvaart 

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de werkgroep Leefbaarheid.

BranjiBranjiReneBrunsAdvertentieDijkermanBranji