Verkeer en Verkeersveiligheid

Verkeer en Verkeersveiligheid

Welkom bij de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid.

Missie

De verkeersveiligheid in Laren handhaven en verbeteren.

Doelstelling

  • Het signaleren van verkeersonveilige en verkeersoverlast gevende situaties en het nemen van initiatief om de situatie te laten verbeteren. Signalering kan plaatsvinden doro eigen waarneming of doordat de werkgroep door inwoners op onveilige situaties wordt gewezen. Onder verkeer wordt in dit geval alle weggebruikers verstaan, dus inclusief voetgangers.
  • Aanspreekpunt zijn namens inwoneers en belanghebbende voor instanties die van invloed kunnen zijn op het verkeer en de verkeersveiligheid in Laren (o.a. gemeente, provincie, buurkernen, buurgemeenten)

Samenstelling werkgroep (v.l.n.r. op de foto:)

  • Willem Kraaykamp
  • Arjan Sturris
  • Herman Haijtink (voorzitter werkgroep en tevens bestuurslid Wakker Laorne)
  • Paul Heinen
  • Jan Harkink
  • Jelmar Eggink
  • Jos Wesseldijk

Contact

De werkgroep ontvangt graag uw tips, suggesties en meldingen van onveilige situaties. 

Dit kan door contact op te nemen met één van de werkgroepleden of door een mail te sturen naar verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl

 


2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013
BranjiGoossensBranjiDijkermanBranjiBranji