Verkeer en Verkeersveiligheid

Verkeer en Verkeersveiligheid

Welkom bij de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid.

Introductie

De werkgroep houdt zich bezig met alles wat met verkeer en verkeersveiligheid in en rondom ons dorp te maken heeft. Hierbij kan het zowel gaan om onderhoud van bestaande en om nieuw aan te leggen wegen en nieuwe aansluittingen op het bestaande wegen- en stratennet  in b.v. een nieuwe woonwijk. Nadrukkelijk worden ook onduidelijke en onveilige verkeerssituaties onder de aandacht gebracht van gemeentelijke en provinciale instanties. In veel gevallen is zij voor deze instanties gesprekspartner, waarbij voorstellen ter verbetering worden besproken of zelfs door de werkgroep worden ingebracht. Vooral voor dit laatste is inbreng van de inwoners van Laren van essentieel belang. We vragen u dan met ons mee te denken en uw visie en of opmerkingen aan ons kenbaar te maken.

Samenstelling werkgroep

Willem Kraaykamp
Jan Harkink
Paul Heinen
Jos Wesseldijk
Arjan Sturris

Voorzitter van de werkgroep en tevens bestuurslid Wakker Laorne: Herman Haijtink

U kunt de werkgroep bereiken via verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl

 


De Fabriek MuurstickersAdvertentieBranjiReneBrunsBranjiDeKortesWoonsfeer