431
Bijeenkomst over verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern

Bijeenkomst over verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern

geplaatst op 02-12-2015 door Wakker Laorne
Bijeenkomst over verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern

Mede getriggerd door het artikel in de Stentor van 24 november met in de aanhef de stelling “Werkgroep wil alle weggebruikers Dorpsstraat gelijke rechten geven” waren zo’n veertig Larenaren naar het Kulturhus gekomen om mee te praten over dit thema. Met name de vertegenwoordiging van de Larense ondernemers ventileerden hun visie op de verkeersstroom door Laren, die voor de nodige levendigheid in de kern en daarmee ook voor omzet zorgt. Het kostte Eric van Berkum, voorzitter van de werkgroep verkeer en verkeersveiligheid, moeite om het idee, dat de werkgroep zo nodig weer iets zou moeten veranderen, te ontzenuwen.

Aanleiding voor de bijeenkomst was de voorgenomen update van het nu zes jaar oude Dorpsplan “Alles drei’jt um Laorne”, waarvoor in april van dit jaar een oproep werd gedaan aan de inwoners van Laren om  verbeterpunten aan te dragen. De verkeersveiligheid in de kern - en dan  vooral het  oversteken van de Dorpsstraat in de spitsuren door voetganger en fietser - werd hierbij vaak aangevoerd. Reden voor de werkgroep om een uitgebreid onderzoek te doen en mogelijke maatregelen ter verbetering ter discussie te stellen.

Na uitgebreide discussie was de tendens van de avond dat er geen grootscheepse herinrichting nodig is, maar dat zou kunnen worden volstaan met enkele minder ingrijpende maatregelen als  een snelheidsremmer in de vorm van een chicane in de Rengersweg ter hoogte van het kombord en een tweetal zebrapaden om de oversteek van de Dorpsstraat te vergemakkelijken.

De avond werd besloten met het invullen van een enquête, waarvan de resultaten moeten bijdragen aan verdere discussie en besluitvorming.

Lees verder de bijlage bij de uitnodiging voor en de presentatie tijdens de bijeenkomst. 

BranjiReneBrunsBranjiSuper SnackAdvertentieGoossens