593
INLOOPAVOND N339 21 MEI 2019

INLOOPAVOND N339 21 MEI 2019

geplaatst op 05-05-2019 door Wakker Laorne
INLOOPAVOND N339 21 MEI 2019

 

INLOOPAVOND N339 21 MEI 2019

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N339 tussen Laren en Epse. Tussen Epse en Harfsen
vervangen we het asfalt en de verlichting. Daarnaast voeren we enkele aanpassingen uit om de
verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersveiligheid
We onderzochten samen met de gemeente Lochem en de politie welke knelpunten er zijn.
Tussen Epse en Laren staan bomen in het zicht van een aantal kruisingen. Wij kappen deze
bomen, zodat verkeer uit de zijwegen goed zicht heeft op de N339 en andersom. Er worden
nieuwe bomen aangeplant, op een veilige afstand van de weg. Wij werken nog aan het
beplantingsplan hiervoor. Tussen Harfsen en Epse wordt vaak te hard gereden. We passen
de verkeersplateaus op dit deel aan zodat ze passen bij de maximum snelheid van 60
km/uur. Daarnaast versmallen we de rijbaan en verbreden we de rode fietsstroken. Op twee
locaties brengen we wegversmallingen aan en we plaatsen meer borden met de
snelheidslimiet. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat verkeer zich beter aan de
snelheid houdt.

Inloopavond
Op de inloopavond presenteren wij het voorlopig ontwerp. Er zijn medewerkers van de
provincie en gemeente aanwezig om uitleg te geven over de gemaakte keuzes en het
ontwerp toe te lichten. Zij beantwoorden ook uw vragen. Wij nemen uw inbreng graag mee
bij het uitwerken van onze plannen.
• Dinsdag 21 mei 2019
• 18.30 - 20.00 uur
• Dorpshuus Hoeflo Hulstweg 4-6 in Harfsen

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/N339-Laren-Hafsen-Epse.
Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket, telefoon 026
359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.

BranjiReneBrunsAirco HarkinkAdvertentieBranjiSuper Snack