426
Laren 30! gereed

Laren 30! gereed

geplaatst op 14-12-2020 door Wakker Laorne
Laren 30! gereed

 

In 2016 is een enquete gehouden onder de Larense bevolking over de verkeersveiligheid op het traject  Rengersweg-Dorpsstraat-Deventerweg. Hieruit bleek dat een meerderheid regelmatig of altijd problemen ervaarde met het oversteken van het tracé. Tevens ervaarde men als fietser onveilige situaties.  Een meerderheid vond dat de verkeerssituatie niet veilig genoeg was en ongeveer de helft vond dat de gereden snelheid omlaag zou moeten. 60%  was van mening dat de situatie aangepast zou moeten worden.

Mede op basis hiervan is door de gemeente Lochem budget beschikbaar gesteld om de nodige verkeerstechnische maatregelen te kunnen nemen. Deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd onder de projectnaam Laren 30! De belangrijkste aanpassingen zijn:
- Een chicane in de Rengersweg bij de komingang
- Verhoogde plateaus op de kruisingen uitgevoerd met gele klinkers
- Voetgangers oversteekplaatsen (zebra's) bij de kruising met de Zutphensweg-Verwoldseweg en bij de splitsing met de Holterweg. De eerstgenoemde is zelfs voorzien van een knipper installatie.
De voorrangssituatie op de kruisingen is niet aangepast. Normaal gesproken komen er in een 30 km gebied geen voorrangskruisingen voor. In het geval van Laren is het doorgaande tracé echter dermate druk bereden dat dit sterk het karakter van een voorrangsweg heeft. Na uitgebreide discussie met diverse belanghebbende partijen is daarom besloten om in eerste instantie de voorrangssituatie niet aan te passen.

Op het uitvoeren van enkele nazorgpunten na is het project Laren 30! in november afgerond. De komende tijd zal de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid in samenwerking met de gemeente gaan analyseren in hoeverre de maatregelen het gewenste effect sorteren. Met name de vergelijking van snelheden voor en na de aanpassingen zal hiervan een belangrijk onderdeel vormen. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat zeker melden.

DeKortesWoonsfeerBranjiBranjiAirco HarkinkBranjiBranji