2020
Links passeren levensgevaarlijk!

Links passeren levensgevaarlijk!

geplaatst op 07-06-2020 door Wakker Laorne
Links passeren levensgevaarlijk!

Aanwonenden hebben bij Wakker Laorne gemeld dat het regelmatig voorkomt dat automobilisten de chicane in de Deventerweg aan de linkerkant voorbij gaan. Het betreft dan weggebruikers die vanuit de richting Harfsen komen en het makkelijker vinden om geen 'slinger' te hoeven maken. Dit links passeren van de vluchtheuvel brengt grote risico's met zich mee, temeer omdat hier ook nog een fietsoversteekplaats is. Door de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid van Wakker Laorne is contact opgenomen met de gemeente. Zij hebben er voor gezorgd dat er nu een spandoek geplaatst is met de tekst 'Links passeren levensgevaarlijk!'. Het is de bedoeling dat dit spandoek er met enige regelmaat gedurende een aantal weken komt te staan om zo iedere keer opnieuw de aandacht te vestigen op deze levensgevaarlijke manouvre.

Airco HarkinkBranjiAdvertentieBranjiBranjiBranji