1234
Nieuw Mobiliteitsplan

Nieuw Mobiliteitsplan

geplaatst op 30-06-2021 door Wakker Laorne
Nieuw Mobiliteitsplan

De gemeente Lochem werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Hierin wordt de visie over verkeer en vervoer voor de komende 10 jaar vastgelegd.
Daarnaast komt in het plan ook een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende 2 à 3 jaar te staan.

U hebt nu de mogelijkheid om uw inbreng hierbij te hebben. Dit kunt u doen door de vragenlijst op www.moventem.nl/mobiliteitlochem in te vullen.

Hierin kunt u al uw opmerkingen, klachten en ideeën met betrekking tot verkeer en verkeerssituaties kwijt.
Mede op basis van de inbreng van bewoners zal bepaald worden waar de prioriteiten in het mobiliteitsplan komen te liggen.

Dus mocht u gevaarlijke situaties kennen of overlast ervaren dan is het zeker van belang om dat nu in deze enquête te melden.

DijkermanBranjiAirco HarkinkGoossensBranjiBranji