2315
Reconstructie Ooldselaan

Reconstructie Ooldselaan

geplaatst op 27-09-2019 door Wakker Laorne
Reconstructie Ooldselaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van de gemeente Lochem worden er onderhoudswerkzaamheden verricht aan de Ooldselaan waarbij tevens een aantal maatregelen getroffen wordt om de snelheid op dit tracé te beperken.

Zo wordt er tussen de Wittendijk en de Wikkemaatsweg een chicane aangebracht. Tevens worden op alle kruisingsvlakken verhoogde plateau's aangebracht waarbij in het vervolg rechts voorrang krijgt. Nabij de kruising met de Broekdijk/Stoomdijk begint de komingang en vanaf hier zal in de toekomst de 30 km zone beginnen.

De huidige wegversmallingen en de restanten van de knip zullen worden verwijderd. Aanvankelijk zou er ter plekke van de eerste wegversmalling komend vanuit Laren ook een chicane komen. Hier blijkt echter te weinig ruimte te zijn. Daarom wordt deze wegversmalling vervangen door een verhoogd plateau.

De werkzaamheden worden door de fa. Dostal in 2 fases uitgevoerd. In fase 1 (30 september t/m 21 oktober) zal de chicane aangebracht worden en is alleen het wegvak tussen de Wittendijk en de Wikkemaatsweg afgesloten. In fase 2 (21 oktober t/m 29 november) zal de gehele Ooldselaan zijn afgesloten. Aanwonenden zijn inmiddels met meer details geinformeerd.

AdvertentieBranjiBranjiBranjiDijkermanBranji