384
Snelheid en overlast 30 km zone Ooldselaan Deventerweg

Snelheid en overlast 30 km zone Ooldselaan Deventerweg

geplaatst op 11-09-2020 door Wakker Laorne
Snelheid en overlast 30 km zone Ooldselaan Deventerweg

In de 2e helft van 2019 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de Ooldselaan in Laren (gld). Hierbij zijn tevens verkeerstechnische maatregelen genomen om de snelheden te beperken. Het deel binnen de bebouwde kom is hierbij uitgevoerd als 30-km weg en voorzien van verhoogde plateaus op de kruisingsvlakken. Ook het deel Deventerweg tussen de kern van Laren en de aansluiting met de Ooldselaan is hierbij een 30 km weg geworden om een eenduidige situatie te krijgen v.w.b. de maximum snelheid.

Uit metingen op basis van gebruikersdata (Here) is echter gebleken dat de maximumsnelheid op dit tracé structureel fors overschreden wordt. Naast de risico’s die dit met zich mee brengt, veroorzaakt het ook extra overlast. Met name (bedrijfs-)auto’s met aanhangers en vracht- en landbouwverkeer dat met te hoge snelheid over de verhoogde plateaus rijdt veroorzaken veel overlast voor de aanwonenden.

Wakker Laorne doet dan ook namens de aanwonenden van het 30 km tracé Ooldselaan-Deventerweg een dringend verzoek aan alle automobilisten en met name aan bestuurders van zwaar rijdend materieel hier rekening mee te houden als er over deze weg gereden wordt. De aanwonenden zullen u dankbaar zijn. In dit kader is er ook een brief verstuurd aan de politie met het verzoek om prioriteit te geven aan handhaving op dit tracé.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Herman Haijtink, voorzitter werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid Wakker Laorne (tel. 06-51755210 of mail verkeer_en_veiligheid@wakkerlaorne.nl)

BranjiSuper SnackBranjiReneBrunsGoossensAirco Harkink