768
Verwoldseweg krijgt schoolzone

Verwoldseweg krijgt schoolzone

geplaatst op 07-12-2016 door Wakker Laorne
Verwoldseweg krijgt schoolzone

Veel ouders brengen hun kind met de auto naar school. Zij parkeren vaak op plaatsen die daarvoor niet bedoeld zijn. De gemeente Lochem, de Braninkschool en Prins Willem Alexanderschool in Laren hebben samen gekeken naar extra verkeersmaatregelen. De uitkomst is dat de verkeerssituatie aan de Verwoldseweg kan verbeteren met een schoolzone.

In de week voor Kerst komt er een schoolzone op het gedeelte van de Verwoldseweg tussen de Kloosterweg en het tunneltje onder de provinciale weg N332. De schoolzone heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren door een herkenbare verkeersinrichting. Met de wijkagent zijn afspraken gemaakt over het toezicht op de naleving van de regels binnen de schoolzone.

Wat zijn de regels?

* Binnen deze schoolzone mag u alleen stoppen om passagiers in en uit te laten stappen. Parkeren mag niet. Dit wordt in de schoolzone aangegeven met gele onderbroken lijnen langs beide zijden van de Verwoldseweg. Felgekleurde paaltjes in de berm markeren de schoolzone en gaan het parkeren in de berm tegen.

* Langs het trottoir van de parkeerplaats van de Prins Willem Alexanderschool mag u alleen stoppen om passagiers in en uit te laten stappen. Hier komt een gele onderbroken lijn met daarbij de vermelding Kiss & Ride. Parkeren kan alleen in de parkeervakken.

* Alleen voor lang parkeren kunnen de parkeerterreinen worden gebruikt. Mochten deze vol zijn, dan is er op loopafstand parkeerruimte, bijvoorbeeld aan de Kloosterweg, de Bakkerij of bij de kerk.

* Op de parkeerplaatsen bij de ingang van de Braninkschool komen borden die de rijrichting aanduiden. Zo ontstaat een logische rijroute op het parkeerterrein en kunt u de auto gemakkelijker in de schuin geplaatste vakken parkeren.

Wat is de planning?

De werkzaamheden voor de schoolzone starten naar verwachting op 20 december. Wanneer de schoolzone klaar is, hangt mede af van de weersomstandigheden. De verwachting is dat dit in januari zal zijn.

BranjiBranjiAdvertentieGoossensReneBrunsBranji