427
gezocht: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

gezocht: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

geplaatst op 31-10-2018 door Wakker Laorne
gezocht: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad is een belangrijk orgaan om signalen te krijgen, te horen wat er speelt en ervaringen uit te wisselen op sociale onderwerpen. Voor de gemeente is dit belangrijke informatie, want hiermee kan zij inwoners met hulpvragen op het sociale gebied de juiste ondersteuning bieden. De Lochemse Adviesraad is op dit moment in oprichting. Ze starten in een klein comité met een voorzitter en betrokken leden uit onze gemeente en groeien door naar een volwaardige Adviesraad van 9 tot 15 leden.

Onafhankelijk voorzitter
De gemeente is als eerste op zoek naar een voorzitter met een pioniersgeest. Iemand die vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring en/of netwerk de Adviesraad verder vorm wil geven. De voorzitter van de Adviesraad in oprichting fungeert als een bruggenbouwer. Samen met een secretarieel ondersteuner en de werkgroep zorgt hij/zij voor de oprichting en werking van de Adviesraad. Hij/zij denkt actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociale domein, waardoor de voorzitter een belangrijke gesprekspartner van de inwoners en de gemeente is. Hij/zij coördineert en bereidt vergaderingen voor, leidt de vergaderingen en stimuleert leden om aan te sluiten. Het is de bedoeling dat de Adviesraad in 2019 kan doorgroeien tot een volwaardige adviesraad van ongeveer 15 leden. De voorzitter is het gezicht en formele vertegenwoordiger van de Adviesraad.

Profiel
Van kandidaten wordt gevraagd dat hij/zij:
  • woonachtig is in de gemeente Lochem
  • vanuit het algemeen belang kan denken
  • onafhankelijk is en geen functie heeft binnen het gemeentelijke (bestuur-) apparaat
  • gericht is op samenwerking
  • geen commerciële relatie heeft met of contractpartner is van de gemeente op het terrein van dienstverlening in het sociaal domein
  • ongeveer 15 uur per maand beschikbaar is
  • beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk
  • signalen en ervaringen kan vertalen in advies.
 
De zittingstermijn voor de opstart van de adviesraad is minimaal een jaar.
Deze functie is op basis van vrijwilligheid. De gemeente stelt wel een onkostenvergoeding en faciliteiten aan de voorzitter van de Adviesraad ter beschikking in de uitoefening van de werkzaamheden zoals deskundigheidsbevordering.

Zie voor meer informatie en contactgegevens de website van de gemeente Lochem.

 

BranjiBranjiGoossensDijkermanDeKortesWoonsfeerAdvertentie