Wonen en duurzaamheid

Wonen en duurzaamheid

Welkom bij de werkgroep Wonen en Duurzaamheid

Missie en Doelstelling van de werkgroep

Missie:

Het bevorderen van een duurzame leefomgeving met de ambitie Laren en zijn buitengebied aantrekkelijk te houden om in te wonen.

Doelstelling:

  • Het op peil houden van een duurzame leefomgeving en waar mogelijk deze te verbeteren.
  • Het naar behoefte kunnen bouwen van een breed aanbod van aantrekkelijke en duurzame woningen, zodat aan een ieder een passende woning geboden kan worden. Goed wonen vereist dat mensen zich prettig, veilig en gezond voelen in hun directe woonomgeving.

Samenstelling werkgroep

Cor Oonk (voorzitter werkgroep en bestuurslid Wakker Laorne)
Rinze Hartelman (secr)
Peter Geluk
Jos Geverink
Martijn Jansen
Hans van Goor

Contact opnemen met de werkgroep kan via e-mail: wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl

 

Van rechts naar links: Cor Oonk (voorz), Jos Geverink, Rinze Hartelman (secr), Peter Geluk, Martijn Jansen, Hans van Goor


2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
GoossensAdvertentieAirco HarkinkDeKortesWoonsfeerReneBrunsBranji