header

Home - Wonen en duurzaamheid

NieuwsAfbeelding

Enquete Woningbehoefte Laren - Herinnering (04-03-2019)

De werkgroep Wonen & Duurzaamheid van Wakker Laorne heeft een enquête opgesteld om te peilen wat de woonwensen in Laren zijn. De enquête bevat belangrijke vragen om de woningbehoefte in Laren in kaart te brengen. Met de ingevulde vragen uit de enquête kunnen we inventariseren of het huidige woningaanbod nog aansluit bij uw woonwensen en inventariseren of er behoefte is aan nieuwbouw in Laren, zo indien dat het geval is welk type woningen er dan gerealiseerd zouden moeten worden en voor welke doelgroep er gebouwd zou moeten worden. Middels bijgevoegde link https://goo.gl/forms/IKeIeUwvcOQz7P243 wordt u automatisch doorverwezen naar de enquête.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Elektrisch rijden op 17 juni op de Grote Markt in Lochem (11-06-2018)

Op 17 juni organiseren emovia (Stichting Oost Nederland Elektrisch) en Elektrip van LochemEnergie van 12 tot 16 uur een evenement rond elektrisch rijden. Naast informatie over elektrisch rijden kunt u het ook zelf beleven.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Glasvezel in het buitengebied; de schop is de grond in! (08-05-2018)

Eind april werd bekend dat het buitengebied van de gemeente Lochem kan rekenen op glasvezel. Inmiddels heeft Digitale Stad Lochem de planning klaar. Begin 2019 heeft ook het buitengebied van Lochem glasvezel.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Update glasvezel; de schop is in de grond! (26-02-2018)

Eind april werd bekend dat het buitengebied van de gemeente Lochem kan rekenen op glasvezel. Er hebben zich voldoende huishoudens aangemeld. Begin 2019 is glasvezel beschikbaar in het buitengebied van Lochem.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Informatieavonden over glasvezel in het buitengebied, kom ook en meld je aan! (16-02-2018)

Na vele jaren wachten is het de gemeente Lochem is gelukt om een aanbieder te vinden die glasvezel wil aanleggen in het buitengebied van de gemeente. Voor een goede digitale bereikbaarheid is glasvezel cruciaal. Dit belang zal in de toekomst alleen maar groter worden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk adressen inschrijven. Dan is de kans het grootst dat er glasvezel komt. Dus kom naar de informatieavond(en) en meld u aan bij één van de aanbieders.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Huren bij Viverion (05-02-2018)

Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning en hoe verloopt dan de toewijzing? Het zijn vragen, waar mensen die vaak lange tijd ingeschreven staan bij de woningbouwvereniging, mee zitten.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Ontsluiting ‘t Talma in nieuwe fase (20-12-2017)

Er is een nieuw plan voor herontwikkeling van Deventerweg 8 (huidig atelier van Duran) gepresenteerd. Gaandeweg de overlegrondes is gebleken dat er geen consensus kon worden bereikt om te komen tot een nieuw totaalplan voor de panden Deventerweg 4 t/m 8.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bestemmingsplan FAB Clustering Zutphenseweg gewijzigd vastgesteld (16-11-2017)

In de raadsvergadering van 6 november werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad met 11 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Het bestemmingsplan bevat een aantal wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan. Het gewijzigde plan ligt vanaf 16 november voor 6 weken ter inzage.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Mark van Esterik: projectcoördinator laadpalenplan (21-10-2017)

Een enquête via het burgerpanel van de gemeente Lochem wees uit dat 24% van de inwoners de elektrische deelauto als een goed alternatief ziet voor het openbaar vervoer. LochemEnergie, die zich inzet voor het verduurzamen van de gemeente Lochem, speelt daar uiteraard graag op in. Ze stelde Mark van Esterik uit Laren aan als projectcoördinator van het laadpalenplan.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting (2) (06-09-2017)

Op 10 mei j.l. werd in ’t Langenbaergh het herontwikkelingsplan voor de panden Deventerweg 4 – 8 gepresenteerd door de initiatiefnemers. Het plan werd door de aanwezigen over het algemeen positief ontvangen. Een mini-enquête gehouden onder de aanwezigen laat zien dat men waardering heeft voor het getoonde, nieuwe straatbeeld. Uit reacties, binnengekomen bij de initiatiefnemers blijkt ook dat er voldoende behoefte is aan appartementen voor senioren in de kern van Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Energy Challenge 2017 drei'jt um Laorne (30-05-2017)

Op 30 juni gaan ruim 100 leerlingen 4 VWO van het Staring College, in groepjes 4 op pad om mensen in Laren te interviewen over de op handen zijnde, onherroepelijke overgang naar groene energie. Bent u op 30 juni beschikbaar voor een interview van zo'n 30 tot 40 minuten en hebt u belangstelling om met hen mee te denken en te discussiëren over de te nemen maatregelen, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan (uiterlijk 10 juni) bij Kamiel Fokkink, een van de organisatoren uit 5 VWO.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Wat gebeurt er met de laanbomen (26-05-2017)

Deze maand plantten inwoners in Laren en Eefde nieuwe laanbomen. Daarmee verdienden ze geld voor hun dorp. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: ‘Het planten van nieuwe bomen geeft natuurlijk veel voldoening. Tenslotte zijn we allemaal trots op ons mooie Achterhoekse landschap.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting? (12-05-2017)

Al sinds de eerste plannen voor het woonzorggebouw maakt Wakker Laorne zich sterk voor een extra ontsluiting voor langzaamverkeer van 't Talma naar de Deventerweg. Ook de gemeenteraad steunde, bij het vaststellen van het bestemmingsplan, deze wens door het indienen van een motie. Hiermee wordt het college van B&W opgedragen de mogelijkheden voor een extra ontsluiting naar de Deventerweg te onderzoeken.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Terugblik op geslaagde energieavond (11-05-2017)

Gisteravond was de informatieavond over energiebesparing die LochemEnergie organiseerde in samenwerking met Wakker Laorne, de Gemeente Lochem en Hoom.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Informatiemarkt asbestdaken 2024 & rendabel energie besparen (03-05-2017)

Op woensdag 31 mei organiseert LNAGRO een gratis informatiebijeenkomst en mini-expobeurs voor agrarische ondernemers en particulieren in het buitengebied bij Witkamp in Laren Gld met als onderwerp asbestdaken 2024 en rendabel energie besparen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

10 mei duurzame dorpenactie in Laren (01-05-2017)

Een energiezuinige woning leidt tot een lagere energierekening, meer comfort in huis én een beter milieu. LochemEnergie, Wakker Laorne, de gemeente Lochem en de onafhankelijke energiebesparingsservice Hoom hebben de handen ineen geslagen. Zij organiseren een duurzame dorpenactie in de vorm van een informatieavond op woensdag 10 mei in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

10 mei energieavond Laren (27-04-2017)

Op 10 mei a.s. vindt er in Kulturhus ‘t Kruispunt in Laren een uitgebreide energieavond plaats. Deze avond wordt georganiseerd door LochemEnergie, de gemeente Lochem, Hoom en de Wakker Laorne werkgroep Wonen en Duurzaamheid.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Nieuw openbaar oplaadpunt elektrische auto (07-04-2017)

Laren heeft nu ook een openbaar oplaadpunt voor elektrische auto's. Het oplaadpunt is bevestigd aan de zijgevel van het Kulturhus aan de Verwoldseweg. U kunt gebruikmaken van het oplaadpunt als u in bezit bent van een laadpas.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Wijkactie Laren (02-04-2017)

A.s. zaterdag 8 april is LochemEnergie van 10.00 tot 12.00 uur in Laren. Plaats: bij Aris Frieterie. Daar staan vrijwilligers klaar om hulp te bieden aan mensen die duurzamer willen wonen. Of het nu gaat om het isoleren van de woning, zelf schone energie opwekken met zonnepanelen of thuis bewuster met energie omgaan; LochemEnergie biedt hulp.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Een nieuwe start... Alles over huren, kopen, wonen en leven. (06-01-2017)

Op 11 januari vanarf 19.00 uur lanceert iMATTER het tweede event, ook in Witkamp, met alles over het kopen en huren in de gemeente Lochem. Vragen als tegen welke kosten loop je aan, waar kun je huren en kopen, wat brengt de toekomst en waar moet je nu al rekening mee houden worden zeker door de aanwezigen beantwoord.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Clustering van FAB Bouwrechten aan de Zutphenseweg. (03-11-2016)

Sinds kort is bij Makelaar Loo een aankondiging aangeplakt over de mogelijkheid een bouwkavel te kopen aan de Zutphenseweg. Deze aankondiging loopt vooruit op het momenteel in voorbereiding zijnde ontwerpbestemmingsplan, dat - in het kader van clustering van FAB (Functieverandering Agrarische Bebouwing = Rood voor Rood) bouwrechten - de bouw van 4 woningen aan de rand van de kern aan de Zutphenseweg mogelijk maakt.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Crossbaantje naast de Welkoop maakt plaats voor appartementen. (07-10-2016)

Er zijn nieuwe, vergevorderde plannen voor de bouw van zes appartementen aan de Rengersweg tussen de dierartsenpraktijk en de Welkoop. Met deze plannen krijgt het braakliggende terrein na vele jaren weer een passende bestemming. Opdrachtgever en initiatiefnemer is Harold Reurslag.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Gelijkvloers wonen in plan Schoneveld! (13-07-2016)

In de 2e fase binnen plan Schoneveld in Laren Gld. gaan er levensloopbestendige woningen gebouwd worden. Levensloopbestendig betekent dat de woningen een volledig woonprogramma (slaap- en badkamer) op de begane grond hebben. In de royale kap kunnen extra slaap- en/of badkamers worden gerealiseerd

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Digitaal energieloket in Lochem (27-06-2016)

Wilt u energie besparen? Of zelf energie opwekken? Voor tips en advies over energiezuinig wonen kunt u vanaf nu terecht op één plek: het digitale energieloketlochem.nl. Via dit loket maakt u eenvoudig een afspraak met een energiecoach voor een gratis adviesgesprek! De coaches zijn er voor iedereen: huiseigenaar én huurder!

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Filmpje herplant laanbomen Oude Holterweg (17-04-2016)

Aan de Oude Holterweg in Laren (G) hebben de gemeente Lochem, landgoed Verwolde en inwoners van Laren op 19 maart samen laanbomen geplant. De inwoners plantten samen met leden van de dorpsraad Wakker Laorne jonge bomen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

BUUV komt buurt maken! (26-03-2016)

De sociale buurtmarktplaats BUUV gaat in de gemeente Lochem van start. Vanaf begin april 2016 kunnen alle inwoners van de gemeente Lochem BUUV worden.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

BUUV: Marktplaats voor diensten op buurtniveau (17-02-2016)

Ook Lochem krijgt als twaalfde gemeente een (digitale) buurtmarktplaats voor diensten en ontmoetingen: het BUUV-project. Vragers en aanbieders van diensten ontmoeten elkaar op deze marktplaats hetzij via internet hetzij fysiek. BUUV dat geheel op vrijwilligers draait, gaat op 1 april officiëel van start.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Viverion: kernvisie Laren (08-01-2016)

In de loop van 2015 heeft Viverion voor de kernen waarin zij werkzaam is een kernvisie opgesteld. De kernvisie voor Laren met het begeleidend schrijven van Viverion vindt u in dit artikel.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Grote belangstelling openhuis ’t Talma (28-11-2015)

Zo ongeveer heel Laren begaf zich vrijdagmiddag naar ’t Talma aan de Heuvelstraat om het zojuist geopende woonzorggebouw zowel van buiten als van binnen grondig te bekijken. En het was de moeite waard om de eenmalig geboden kans aan te grijpen om het met zorg ingerichte interieur van ’t Talma te bewonderen. Vanaf dinsdag 1 december zullen de eerste 18 bewoners er hun intrek nemen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Stichting Vedel demonstratie zaagkloofmachine (26-11-2015)

Afgelopen zaterdag 21 november was het dan zover: de onlangs opgerichte stichting Vedel heeft haar zaagkloofmachine gedemonstreerd aan een aantal belangstellenden. De machine stond opgesteld op het erf van Holmershuyzen 7, op het landgoed Kranengoor (eigendom van de Anitya Foundation).

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Interessante matches beursvloer (25-11-2015)

Er ontstonden weer een flink aantal matches op op 10 juni j.l gehouden Beursvloer van de Lochemse Uitdaging. We belichten er twee in dit artikel.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Schoneveld: afvoer regenwater. (20-11-2015)

Een toekomstige bewoner van Schoneveld vraagt zich af waarom het regenwater van de woningen die langs de beek worden gebouwd bovengronds wordt afgevoerd. Liever zag hij een dat het water via een schoonwaterriool werd afgevoerd naar de wadi.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Bijeenkomst Vedel uitgesteld (05-11-2015)

De aangekondigde Vedel-bijeenkomst op 7 november wordt i.v.m. het overlijden van Derk Mombarg, de vorige bewoner van Holmershuizen 7 in Laren, uitgesteld. De nieuwe datum wordt waarschijnlijk 21 november.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Tussenrapportage VEDEL (31-10-2015)

Het is deze maand drie jaar geleden, dat de werkgroep Laren Energie het initiatief nam tot het het vormen van Verwolde Duurzaam Energie Landschap, afgekort VEDEL. In het Tussenrapport VEDEL wordt de huidige stand en een blik in de toekomst gegeven.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Nieuws van VEDEL, uitnodiging (31-10-2015)

Vedel/LarenEnergie nodigt u van harte uit op zaterdag 7 november a.s. van 14.00 tot 16.00 uur, Holmershuizen 7 Wat gaan we doen? ·

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Schoneveld: informatiebijeenkomst over gelijkvloers wonen uitgesteld (26-10-2015)

Doordat de voorbereiding voor de bouw van de tien rijwoningen (fase 2) alle aandacht van de bouwer vraagt, is het gesprek over de mogelijkheden voor gelijkvloers wonen in fase 3 (15 kavels) verschoven naar de eerste helft van 2016. Nikkels Bouwbedrijf uit Twello gaat zowel de woningen van de tweede als de derde fase bouwen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Informatieavond starters- en gezinswoningen Exel (26-09-2015)

Woensdag 7 oktober organiseren Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) en de gemeente Lochem een informatiebijeenkomst over de bouw van 5 starterswoningen in het plan ’t Veld II in Exel. De bijeenkomst is in café restaurant De Exelse Molen en begint om 20.00 uur.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Inloopavond rijwoningen Schoneveld 1 oktober 2015 (26-09-2015)

Op 1 oktober is er tussen 18.00-20.00 uur een inloopavond bij grand-café ’t Langenbaergh voor iedereen die belangstelling heeft of zich wil inschrijven voor een hoek- of tussenwoning in een van de twee rijen met elk vijf woningen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Wat gebeurt er in Laren (12-09-2015)

"In alle dorpskernen van de gemeente Lochem en de stad Lochem wordt samen met inwoners, maatschappelijke en commerciële partijen gebouwd aan onze samenleving." aldus de inleidende zin in de nieuwe reeks ‘Wat gebeurt er in...’

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Statusupdate Het Schoneveld (17-07-2015)

Gestaag verrijzen er nieuwe woningen op het nieuwbouwplan Het Schoneveld. De eerste woningen zijn onlangs opgeleverd en binnenkort zullen de bewoners er hun intrek in nemen. Bouwonderneming Nikkels heeft een plan voor 10 rijwoningen ontwikkeld. In de volgende, 3de fase wil ze ook gelijkvloerse seniorenwoningen bouwen.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Nieuw plan voor ‘gat van Laren’? (14-07-2015)

Het wordt tijd voor een passende invulling van het ‘gat van Laren’ aan de Rengersweg, dat al bijna tien jaar de entree van ons dorp ontsiert. Wakker Laorne roept geïnteresseerden in een woning of appartement op het terrein op om zich aan te melden.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Open huis 't Talma 12 juni a.s. (03-06-2015)

Vrijdag 12 juni a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur houdt de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé open huis in het in aanbouw zijnde woonzorggebouw 't Talma aan de Heuvelstraat in Laren.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Voortgang woonzorggebouw ’t Talma (20-05-2015)

De buitenzijde van het woonzorggebouw ’t Talma aan de Heuvelstraat nadert haar voltooiïng. Het gebouw is glasdicht, zodat bouwvakkers en installateurs zich nu volledig kunnen richten op de binnenafwerking.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Vrijwilligers gezocht voor Oral History project in en rond Landgoed Verwolde (30-04-2015)

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) start binnenkort met een nieuw Oral History project. Ze wil verhalen over landgoed Verwolde en omstreken (Laren Gld.) vastleggen zodat ze niet verdwijnen. Zij zoekt daarom nieuwe vrijwilligers die interviews willen afnemen of verwerken. Nieuwe vrijwilligers krijgen een gratis cursus Oral History op zaterdag 16 en 23 mei.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Korte impressie van de 23ste ledenvergadering (25-04-2015)

Op dinsdag 21 april 2015 werd de jaarlijkse, algemene ledenvergadering gehouden bij Café/restaurant Stegeman. Een korte impressie van deze geanimeerde vergadering vindt onder de (sub)menuknop "ledenvergadering 2015".

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Energie informatiemarkt in Laren (08-04-2015)

Zaterdag 25 april bent u tussen 10.00 en 14.00 uur van harte welkom op de energie-informatiemarkt in Laren op de hoek Dorpsstraat - Holterweg. Daar staan LochemEnergie, Opgewekt Lochem en de gemeente Lochem voor u klaar om u te informeren over: • Zelf energie opwekken met LochemEnergie • Energie besparen en comfort verhogen met Opgewekt Lochem • Elektrisch rijden met LochemEnergie • Het energielabel van uw woning

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Eerstesteenlegging vrijesectorwoning kavel 19 Schoneveld (02-04-2015)

Nu de fundering van de eerste twee vrijesectorwoningen op de kavels 15 en 19 (aan de westzijde bij de beek) gereed is, is het ook voor Bouwfonds Ontwikkeling - tegenwoordig BDP (Bouwfonds Property Development) geheten - tijd voor een officiële daad. Op woensdag 1 april werden de genodigden door BDP-gastvrouw Ester de Jong ontvangen op de bouwplaats. Gelukkigerwijs viel dit moment samen met een van de spaarzame droge perioden die dag.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Het Schoneveld: bouwvlag in top en pannenbier (30-03-2015)

Vrijdagmiddag 27 maart werd onder toeziend oog van een groep genodigden, toekomstige bewoners en belangstellenden de vlag gehesen op een van de 13 in aanbouw zijnde woningen. Voor deze 7 rijwoningen en 6 tweekappers tekenden de startersvereniging Noorder Esch samen met Janssen de Jong Bouw het bouwplan.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Officiële handelingen op Het Schoneveld (26-03-2015)

Op vrijdag 27 maart zal onze kernwethouder Bert Groot Wesseldijk de officiële handeling verrichten bij de opening van het particuliere initiatief van de Startersvereniging Noorder Esch. Op woensdag 1 april volgt dan de officiële handeling bij de start van de particuliere bouw op de kabels 15 en 19.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Update Dorpsplan "Alles Drei'jt um Laorne" (25-02-2015)

In het voorjaar van 2015 heeft het bestuur van Wakker Laorne het dorpsplan tegen het licht gehouden om de relevantie van dit plan na 5 jaar opnieuw vast te stellen: welke zaken zijn gerealiseerd, welke zijn in behandeling of in uitvoering en welke liggen nog op de plank. Mogelijk zijn een aantal van deze laatste door de tijd achterhaald. Kortom alle reden om het dorpsplan kritisch te bekijken en aan te passen aan de huidige situatie in ons dorp en de verlangens van onze mededorpsbewoners.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

200 zonnecertificaten van de rijhal in Laren Wees er snel bij. (17-12-2014)

Wakker Laorne, St. Ruitersportbelangen Laren en LochemEnergie vragen u om mee te investeren in de zonnepanelen van de Rijhal in Laren. Dat is goed voor de ruitersport in Laren, goed voor de groene energie in onze gemeente, goed voor de werkgelegenheid én goed voor uw portemonnee!

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Ontwerpbestemmingsplan Zutphenseweg 18 (11-12-2014)

Vanaf donderdag 11 december tot en met 21 januari 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan Zutphenseweg 18 Laren en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Het Schoneveld: eerste paal geboord. (10-12-2014)

Met het boren van de eerste paal is afgelopen maandag de bouw van 13 CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) woningen voor Startersvereniging Noorder Esch begonnen. De woningen worden gebouwd door Jansen de Jong Bouw uit Hengelo O.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Start bouw woonzorggebouw (12-11-2014)

Het heeft even geduurd, maar nu is dan toch de weg geëffend voor realisatie van het woonzorggebouw achter de voormalige melkfabriek.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Schoneveld bouwrijp (02-10-2014)

Het plan Schoneveld is bouwrijp! De bouw van de eerste woningen kan van start. Dit zijn de rijwoningen van de Noorder Esch.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

KNOOP-INN eerste zondag van de maand open, ook u bent welkom! (01-06-2014)

Een aantal burgerinitiatieven in gemeente Lochem hebben de handen in één geslagen en hebben hun samenwerking de naam KNOOP-INN gegeven. Lonely Lochem, Kinderknooppunt, Knip-inn, Op-lappen, Fit-inn en nog een aantal andere enthousiaste lokale partners willen hen die zich alleen voelen op zondag van harte welkom heten in het Kinderknooppunt.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Ontwikkeling Schoneveld vordert (26-05-2014)

De Stentor bericht vandaag op de voorpagina van de regiobijlage over de actuele stand van de verkoop van de kavels, waarvoor op 12 april 2014 het startsein werd gegeven

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Planning en fasering nieuwbouw Schoneveld (06-02-2014)

Nu het bestemmingsplan Schoneveld (gewijzigd) is vastgesteld en ter inzage is gelegd (tot en met 12 maart) is het interessant om de planning en de fasering onder de loep te nemen. De fasering behelst het opsplitsen van het plangebied in drie deelgebieden volgens bijgaand overzicht.

Lees meer
NieuwsAfbeelding

Feestelijk opening Vedeltentoonstelling (03-11-2013)

Woensdagmorgen 20 november had de feestelijke opening van de Vedeltentoonstelling in de ‘knopenzon’ plaats in het gemeentehuis. Leerlingen van de beide Larense basisscholen, de PWA en de Branink, waren als eregasten aanwezig.

Lees meer

Lid worden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.
U kunt ook een e-mail sturen

Agenda

Upcoming Events

apr

ma 29 Inloop half uurtje Wakker Laorne

7:30 - 8:00 :: 30 Minutes
Bekijk agenda