388
*Eerstesteenlegging vrijesectorwoning kavel 19 Schoneveld

*Eerstesteenlegging vrijesectorwoning kavel 19 Schoneveld

geplaatst op 02-04-2015 door Wakker Laorne
*Eerstesteenlegging vrijesectorwoning kavel 19 Schoneveld

Nu de fundering van de eerste twee vrijesectorwoningen op de kavels 15 en 19 (aan de westzijde bij de beek) gereed is, is het ook voor Bouwfonds Ontwikkeling - tegenwoordig BDP (Bouwfonds Property Development) geheten - tijd voor een officiële daad. Op woensdag 1 april werden de genodigden door BDP-gastvrouw Ester de Jong ontvangen op de bouwplaats. Gelukkigerwijs viel dit moment samen met een van de spaarzame droge perioden die dag.

BDP-regiodirecteur Frans Holleman ging in zijn toespraak in op het ontwikkeltraject van  Het   Schoneveld, dat volgens Larens gebruik na de woningbouwprojecten Laren I, II en III lange tijd als Laren IV bekend was. Met het tekenen van eerste contract in 2001 werd toen al de grondslag voor dit project gelegd.  Het plan, zoals dat nu gerealiseerd gaat worden, is ruim opgezet met veel groen en  is mede te danken aan de inbreng van de Larense bevolking, de betrokkenheid van Wakker Laorne en de vasthoudendheid van gemeente en haar bestuurders. Het gaat nog wel enkele jaren duren voor het plan, waarop maximaal 85 woningen gerealiseerd kunnen worden, voltooid is.
Wethouder Bert Groot Wesseldijk uitte in zijn speech zijn tevredenheid met de huidige situatie en beklemtoonde het belang van de nieuwbouw op Het Schoneveld voor Laren.

Aan de familie Lamberts, de toekomstige bewoners van de woning op kavel 19, viel de eer te beurt om met het leggen van de eerste steen op de fundering van hun woning de officiële start van de bouw op de vrije kavels te markeren.

Meer informatie over wonen op Het Schoneveld vindt u op nieuwbouw-schoneveld.nl.

ReneBrunsBranjiAirco HarkinkBranjiBranjiBranji