407
Energy Challenge 2017 drei'jt um Laorne

Energy Challenge 2017 drei'jt um Laorne

geplaatst op 30-05-2017 door Wakker Laorne
Energy Challenge 2017 drei'jt um Laorne

Op  30 juni gaan  ruim 100 leerlingen 4 VWO van het Staring College, in groepjes 4 op pad om mensen in Laren te interviewen over de op handen zijnde, onherroepelijke overgang naar groene energie. Bent u op 30 juni beschikbaar voor een interview van zo'n 30 tot 40 minuten en hebt u belangstelling om met hen mee te denken en te discussiëren over de te nemen maatregelen, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 juni) aan bij Kamiel Fokkink, een van de organisatoren uit 5 VWO: kamielfokkink@gmail.com. U hoeft geen deskundige te zijn en het maakt ook niet uit of u intussen al eigen energie opwekt of isolatiemaatregelen genomen hebt.  
Meer over de Energy Challenge 2017 vindt u op de site van de gemeente Lochem

In onderstaande brief aan de inwoners van Laren maken de leerlingen duidelijk wat de Energy Chalenge inhoudt en wat uw bijdrage kan zijn.

Aan de inwoners van de gemeente Lochem,

In de jaren ‘60 maakte Nederland de grote stap om van kolen over te gaan naar gas. (een kleine stap voor de mens maar een grote stap voor Nederland) De volgende energietransitie staat voor de deur. Voor 2030 moet het gas er af zijn, en leeft iedereen van duurzame energie. Dit omdat bij het huidige verbruik van de maatschappij gas niet meer toereikend zal zijn.

De gemeente Lochem gaat mee in deze ontwikkeling en streeft naar een energieneutrale toekomst. Om dit te bereiken heeft zij de hulp van haar burgers nodig. Want iedereen speelt een belangrijke rol in de transitie en alle meningen tellen mee. De gemeente zou graag alle standpunten willen horen om zo tot een oplossing te komen die iedereen tevreden stelt.

Ook de leerlingen van het Staring College houden zich actief bezig met de transitie, die een grote rol zal spelen in onze toekomst. Sinds twee jaar wordt de Energie Challenge gehouden voor 4 vwo leerlingen. Drie dagen lang storten de leerlingen zich op mogelijke oplossingen voor instanties om mee te gaan in de energietransitie. Dit jaar zal de focus liggen op het dorp Laren en zijn inwoners. Natuurlijk zullen hierna andere wijken en dorpen volgen, maar het beginpunt is Laren. De leerlingen zullen in juli 2017 niet alleen alle mogelijkheden bekijken, maar ook zeker hun oren open houden voor eventuele moeilijkheden. Vervolgens zullen zij hier een oplossing voor zoeken en deze voorleggen aan de gemeente. Op deze manier kunnen alle burgers betrokken worden bij de manier van aanpak van de gemeente, en zo invloed hebben op de gebeurtenissen. Want het feit blijft, in het belang van ons allemaal: het gas gaat eraf.

Bij deze roepen wij, de leerlingen van het Staring College, mensen in Laren op om mee te denken en discussiëren over de te nemen maatregelen. Samen met de bewoners van Laren, het Staring College en gemeente Lochem kan ervoor gezorgd worden dat de overgang naar groene energie voor iedereen wenselijk verloopt. Daarom is het van groot belang dat iedereen die een mening, ideeën of bezwaren heeft meedoet en meedenkt over dit onderwerp. Zo wordt iedereen meegenomen in de gebeurtenissen. We nodigen alle geïnteresseerde mensen uit voor een gesprek met een groep 4vwo-leerlingen, die mee gaan denken en de meningen van de burgers in kaart zullen brengen. Deze ideeën zullen worden voorgelegd aan de gemeente zodat er rekening mee kan worden gehouden. En uiteindelijk zullen de ideeën ook gepresenteerd worden aan geïnteresseerde bewoners van Laren.

Ook roepen wij mensen op die al een energieneutrale woning bezitten, of daarnaar op weg zijn, om hun ervaringen te delen en een voorbeeld te stellen aan andere mensen.

Uiteindelijk moeten we er met zijn allen samen voor zorgen dat de wereld een betere plek wordt om te leven, en overgaan op duurzame energie is een cruciale stap hierin.

Bewoners van Laren of andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ons via: kamielfokkink@gmail.com of een appje sturen mag ook altijd naar 06-20627116.  

Bedankt, namens de jongeren van het Staring College

BranjiBranjiBranjiGoossensDeKortesWoonsfeerBranji