1103
Enquete Woningbehoefte Laren - Herinnering

Enquete Woningbehoefte Laren - Herinnering

geplaatst op 04-03-2019 door Wakker Laorne
Enquete Woningbehoefte Laren - Herinnering
De werkgroep Wonen & Duurzaamheid van Wakker Laorne heeft een enquête opgesteld om te peilen wat de woonwensen in Laren zijn. Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen.
De enquête bevat belangrijke vragen om de woningbehoefte in Laren in kaart te brengen. Met de ingevulde vragen uit de enquête kunnen we inventariseren of het huidige woningaanbod nog aansluit bij uw woonwensen en inventariseren of er behoefte is aan nieuwbouw in Laren, zo indien dat het geval is welk type woningen er dan gerealiseerd zouden moeten worden en voor welke doelgroep er gebouwd zou moeten worden. Middels onderstaande link wordt u automatisch doorverwezen naar de enquête.
 
 
Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Daarnaast kan iedereen die geïnteresseerd is in een woning in Laren de vragenlijst invullen. Wonen bijvoorbeeld uw kinderen, vrienden of andere familieleden niet (meer) in Laren maar willen zij wel graag terugkomen: breng ze dan op de hoogte van deze vragenlijst.
 
Wij hechten waarde aan uw privacy. De vragenlijst is dan ook anoniem en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. De resultaten worden op hoofdlijnen besproken met de gemeente en op de website van Wakker Laorne geplaatst.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze stellen via wonen_en_duurzaamheid@wakkerlaorne.nl
Het invullen van de vragenlijst duurt minder dan 10 minuten.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en wij hopen op een goede respons!
 
Wakker Laorne, 
Werkgroep wonen & duurzaamheid
 
BranjiBranjiBranjiBranjiGoossensAirco Harkink