524
*Planning en fasering nieuwbouw Schoneveld

*Planning en fasering nieuwbouw Schoneveld

geplaatst op 06-02-2014 door Wakker Laorne
*Planning en fasering nieuwbouw Schoneveld

Nu het bestemmingsplan Schoneveld (gewijzigd) is vastgesteld en ter inzage is gelegd (tot en met 12 maart) is het interessant om de planning en de fasering onder de loep te nemen.

De fasering behelst het opsplitsen van het plangebied in drie deelgebieden volgens bijgaand overzicht.

De activiteiten per deelgebied zijn in onderling overleg tussen gemeente en Bouwfonds Ontwikkeling vastgelegd in een planning, die er globaal als volgt uitziet;

na afloop van de ter inzage legging, kan de verkoop van de woningen / kavels in deelgebied 1 half maart 2014 beginnen.

Vanaf dit moment zijn de geprognotiseerde (kern)activiteiten als volgt:

- bouwrijp maken: vanaf aug. 2014, geplande duur 3 maanden.

- start verkoop deelgebied 1: vanaf half maart 2014, geplande duur 18 maanden,

- realisatie woningen deelgebied 1: vanaf eind aug. 2014, geplande duur 30 maanden,

- start verkoop deelgebied 2: vanaf mei 2015, geplande duur 18 maanden,

- realisatie woningen deelgebied 2: vanaf oktober 2015, geplande duur 30 maanden,
- start verkoop deelgebied 3: vanaf eind juni 2016, geplande duur 18 maanden,

- realisatie woningen deelgebied 3: vanaf december 2016, geplande duur 30 maanden.

Het woonrijp maken van de deelgebieden is steeds gepland in de laatste 3 maanden van de realisatie per deelgebied.

Het Bouwfonds gaf nog de volgende informatie over het bouwrijp maken:

in eerste instantie wordt de verbinding vanaf de Deventerweg in noordelijke richting, de noordelijke lus en de verbinding met de Sportparkweg aangelegd. Aanleg van de zuidelijke lus wordt in een later stadium bepaald. Tevens omvatten de werkzaamheden het aanplanten van de bomen langs de beek en in de groenstroken.

BranjiBranjiDijkermanAirco HarkinkBranjiBranji