491
Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting?

Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting?

geplaatst op 12-05-2017 door Wakker Laorne
Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting?

Al sinds de eerste plannen voor het woonzorggebouw 't Talma maakt Wakker Laorne zich sterk voor een extra ontsluiting voor langzaamverkeer naar de Deventerweg, zodat het woonzorggebouw meer betrokken wordt bij het centrum. Ook de gemeenteraad steunde, bij het vaststellen van het bestemmingsplan, deze wens door het unaniem aannemen van een motie, waarrmee het college van B&W wordt opgedragen de mogelijkheden voor een extra ontsluiting naar de Deventerweg te onderzoeken. Het was al snel duidelijk dat hiervoor ruimte aan de Deventerweg gecreëerd moest worden door herontwikkeling van één of meerdere panden.

 

Herontwikkelingsplan Deventerweg 4 t/m 8

Woensdagavond 10 mei jl. zijn de plannen voor herontwikkeling  van de huidige panden Deventerweg 4 t/m 8 te Laren gepresenteerd. In het nieuwbouwplan zullen appartementen op de etages en commerciële ruimtes in de plint worden gevestigd.

In het plan is ook een extra ontsluiting voor het inmiddels gerealiseerde woon-zorgcomplex ‘t Talma opgenomen.

 

De initiatiefnemers, Wuestman en Duringhof, hebben in nauw overleg met Wakker Laorne, wethouder Groot Wesseldijk en ambtenaar Jip ten Barge in een aantal overlegronden de uitgangspunten voor deze herbouw samengesteld.

Op 10 mei zijn de plannen uitgebreid toegelicht door architect Frank Vijftigschild namens Maas Architecten te Lochem.

Aanwezig waren de eigenaren van aangrenzende percelen, een afvaardiging van Wakker Laorne en Ondernemers Laren en vertegenwoordiging van Lochemse Raadsfracties.

Via deze site worden de inwoners van Laren op de hoogte gehouden m.b.t. verdere ontwikkeling.

 

BranjiDijkermanDeKortesWoonsfeerBranjiAdvertentieGoossens