410
*Ontwerpbestemmingsplan Zutphenseweg 18

*Ontwerpbestemmingsplan Zutphenseweg 18

geplaatst op 11-12-2014 door Wakker Laorne
*Ontwerpbestemmingsplan Zutphenseweg 18

Vanaf donderdag 11 december tot en met 21 januari 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan Zutphenseweg 18 Laren en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem.

De documenten zijn ook digitaal op te vragen de site van de gemeente Lochem

Het plan voorziet in de bouw van 10 grondgebonden woningen op de plaats van de oude landbouwschool aan de Zutphenseweg 18 in Laren.

Al in 2009 werd door de toenmalige projectontwikkelaar een eerste plan gepresenteerd voor 13 nieuw te bouwen woningen. 

Na veel discussie met gemeente en omwonenden is het huidige plan tot stand gekomen, waarin  de bouw van 10 woningen gerealiseerd kan gaan worden. De ontsluiting vindt plaats via de bij het plan behorende toegangsweg tussen de percelen Zutphenseweg 16 en 20.

GoossensAdvertentieBranjiBranjiBranjiDijkerman