641
*Schoneveld: afvoer regenwater.

*Schoneveld: afvoer regenwater.

geplaatst op 20-11-2015 door Wakker Laorne
*Schoneveld: afvoer regenwater.

 

Een toekomstige bewoner van Schoneveld vraagt zich af waarom het regenwater van de woningen die langs de beek worden gebouwd bovengronds wordt afgevoerd. Liever zag hij dat het water via een schoonwaterriool zou worden afgevoerd naar de wadi. De projectontwikkelaar BPD geeft in een nieuwsbrief  achtergrondinformatie over de gekozen oplossing. 

Afvoer van het regenwater

Ter bescherming van het milieu en de opdroging van de bodem, alsook het ontlasten van de rioolwaterzuivering, wordt regenwater in Schoneveld niet afgevoerd via het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering. Het schone regenwater wordt op dat moment namelijk gemengd met vuilwater en dat heeft een grote belasting op de benodigde capaciteit en kosten van de waterzuivering. In nieuwe woonwijken wordt er daarom voor gekozen om het regenwater zoveel mogelijk via het oppervlak naar de sloten af te voeren. 

Wat betekent dit voor jou?

Bij het afvoeren van regenwater via het oppervlak naar de sloten, is het van belang het regenwater zo lang als mogelijk in het gebied zelf vast te houden en het vertraagd af te voeren naar de sloten. Grote pieken in de waterstand van de sloten worden zo voorkomen. Door het vasthouden van het regenwater kan het regenwater ook in de bodem worden opgenomen (geïnfiltreerd), dit voorkomt verdroging van de grond. Bovengrondse regenwater afvoer houdt in dat het regenwater, dat op het dak van je woning, de garage/berging en in je tuin valt, zoveel als mogelijk op eigen terrein geïnfiltreerd moet worden. 

Dit kan bijvoorbeeld:

  • Door het opvangen van het regenwater in een regenton/regenzuil, waardoor je het regenwater kunt hergebruiken;
  • Door het regenwater op te vangen in een vijver.

 

Wadi's

Je kunt het regenwater ook bovengronds afvoeren naar het openbaar gebied. In de wijk zijn diverse wadi’s aanwezig. Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening, die tijdelijk gevuld is met regenwater. Het regenwater wordt bovengronds over de wegen en het groen afgevoerd naar de wadi en daar kan het geleidelijk infiltreren in de bodem. Het trottoir, de wegen en parkeerplaatsen worden op afschot aangelegd, zodat het regenwater ook echt naar de wadi’s stroomt.

Schoonwaterriool

In Schoneveld is er bewust voor gekozen om in de wijk geen schoonwaterriool aan te leggen en die direct aan te sluiten op de wadi. Dit zou allereerst grote gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit van de wadi. Daarnaast ontnemen we het regenwater hiermee de kans om tussentijds al te infiltreren. Onder de achterpaden van de rijwoningen hebben wij wel een schoonwaterriool liggen, aangezien het in de praktijk zeer lastig is gebleken om het regenwater dat op de achterpaden valt, bovengronds af te voeren.

Vragen?

Heb je vragen over de afwatering? Neem dan gerust contact met ons op. 

Super SnackBranjiBranjiBranjiBranjiBranji