373
Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting (2)

Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting (2)

geplaatst op 06-09-2017 door Wakker Laorne
Van doorkijkje naar langzaamverkeerontsluiting (2)

Op 10 mei j.l. werd in ’t Langenbaergh het herontwikkelingsplan voor de panden Deventerweg 4 – 8 gepresenteerd door de initiatiefnemers.  Het plan werd door de aanwezigen over het algemeen positief ontvangen. Een mini-enquête gehouden onder de aanwezigen laat zien dat men waardering heeft voor het getoonde, nieuwe straatbeeld. Uit reacties, binnengekomen bij de initiatiefnemers blijkt ook dat er voldoende behoefte is aan appartementen voor senioren in de kern van Laren.

In een hernieuwd gesprek met wethouder Bert Groot Wesseldijk en beleidsmedewerker Jip ten Barge blijkt dat de acceptatie van het herontwikkelingsplan voor een belangrijk deel afhangt van de realisatie van voldoende parkeerplaatsen. Door de gemeente is daarom een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat uitvoering van het plan met de daarin opgenomen parkeerplaatsen  een hogere parkeerdruk op de omgeving oplevert. Momenteel wordt dan ook aan een aanpassing van het plan gewerkt, waarin aan de parkeervoorziening en ook aan bezwaren uit de buurt tegemoet gekomen wordt. Verwacht wordt dat er in de loop van deze maand meer duidelijkheid komt over de realiseerbaarheid van het plan.
We houden u op de hoogte.

BranjiBranjiBranjiGoossensBranjiSuper Snack