394
Viverion: kernvisie Laren

Viverion: kernvisie Laren

geplaatst op 08-01-2016 door Wakker Laorne
Viverion: kernvisie Laren

In de loop van 2015 heeft Viverion voor de kernen waarin zij werkzaam is een kernvisie opgesteld. De kernvisie voor Laren met het begeleidend schrijven van Viverion vindt u in dit artikel.

In de kernvisies zijn de strategische keuzes en benoemde resultaten van Viverion vertaald naar kernniveau. De kernvisies geven aan wat wij in elke kern signaleren en wat wij belangrijke opgaven en interessante ontwikkelingsrichtingen vinden. Kernvisies vormen het kader voor besluiten over investeringen in vastgoed en leefbaarheid en zijn daarmee de verantwoording voor keuzes en prioriteiten. De kernvisies zijn besproken met diverse externe belanghouders. De richtingen in deze kernvisie zijn abstract beschreven. Concrete vertaling naar de praktijk vindt plaats in de complexbeheersplannen, waar per complex een strategie wordt uitgewerkt. De kernvisie beslaat ongeveer de periode tot 2018 met een doorkijk verder in de tijd daar waar nodig en gewenst. We nemen de kernvisies periodiek kritisch onder de loep, bespreken deze met onze belanghouders en waar nodig wijzigen we deze. De kernvisies gaan alleen over de kernen waar Viverion op dit moment woningen bezit.

Download  de kernvisie voor Laren (PDF bestand).

Airco HarkinkBranjiGoossensReneBrunsDeKortesWoonsfeerBranji