884
Ledenvergadering 2015

Ledenvergadering 2015

geplaatst op 26-11-2014 door Wakker Laorne
Ledenvergadering 2015

Op dinsdag 21 april 2015 vindt de jaarlijkse, algemene ledenvergadering plaats. De vergadering begint om 20.00 uur (19.30 uur ontvangst met koffie) en wordt gehouden bij Café-restaurant Stegeman, Dorpstraat 1 in Laren.

Hieronder vindt u de agenda,  notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris. 

 

Korte impressie van de 23ste ledenvergadering

Het was een geanimeerde vergadering, de Algemene Ledenvergadering van 21 april.
Ongeveer 50 inwoners van Laren, de kernwethouder Bert Groot Wesseldijk, de kernambtenaar Liesbeth van Rijn en enkele raadsleden, waaronder Marja Eggink, woonden de vergadering bij.
Om even na achten kon Wakker Laorne voorzitter Jan Wesseldijk zijn welkom uitspreken en beginnen met het huishoudelijk gedeelte.

De notulen van de vorige vergadering werden zonder opmerkingen uit de zaal vastgesteld en de secretaris kon meedelen, dat er geen ingekomen stukken en mededelingen waren die voor de algemene ledenvergadering relevant zouden zijn.
Het jaarverslag van de secretaris werd door de voorzitter belicht in een presentatie aan de hand van steekwoorden en oneliners. Sommige punten uit dit jaarverslag waren hierbij geactualiseerd. Daarnaast besteedde hij ook nog extra aandacht aan het glasvezelproject voor het buitengebied. Als Lochem zich voor dit project kan aansluiten bij de Achterhoek, dan zou het zomaar kunnen dat  bewoners in het buitengebied voor € 500,= een glasvezel aansluiting kunnen krijgen. Bijkomende voorwaarde hiervoor is wel dat 50% van de adressen meedoet. U kunt de presentatie van de voorzitter hier als pdf downloaden.

Penningmeester Eric Lammertink had zijn financiële cijfers keurig gerubriceerd en kon de vergadering meedelen, dat de boeken van 2014 afgesloten kunnen worden met een positief saldo van ruim € 6.000,=. In dit positieve saldo zit weliswaar nog een bedrag van ruim € 3000,=, voor een voorziening, te betalen in 2015. De kascommissie, bestaande uit Bert Roekevisch en Gerrit Lubberding, heeft de jaarcijfers gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester werd dan ook onder applaus van de aanwezigen gedechargeerd. In de nieuwe kascommissie wordt de plaats van Bert Roekevisch ingenomen door Henk Lubberdink.

Hierna was het de beurt aan Geert Wassink, voorzitter van de werkgroep Leefbaarheid, om een dankwoord uit te spreken bij het afscheid van Frits Groot Wesseldijk, die sinds februari 2007 lid is geweest van de werkgroep. Frits heeft zich vooral ingezet voor de jaarlijkse bermopruimactie, problemen met jongeren, contact met de wijkagent en de eindelijk gerealiseerde verlichting op de Sportparkweg. Bij het in ontvangstnemen van de bloemen, kon Frits het op zijn beurt niet nalaten om fijntjes op te merken, dat ook het bestuur steeds van harte welkom is bij de bermopruimactie en hij sprak de verwachting uit dat daar in de toekomst meer gebruik van gemaakt zal worden.

Voorstellen van de nieuwe werkgroepleden:
- Johanna Brinks, werkgroep Leefbaarheid, is weliswaar al een jaar actief in de werkgroep maar nog nooit formeel aangemeld,
- Walter Peeters, werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid,
- Miriam Dijkman, werkgroep Recreatie en Toerisme. Miriam is afgelopen zondag bevallen van een zoon en derhalve niet aanwezig.

Zoals verwacht leverde bestuursverkiezing geen wijziging van de huidige bezetting op.

In de rondvraag kreeg het bestuur een aantal suggesties en vragen voorgelegd. Onder meer werden de volgende punten aangesproken:
- behoefte aan een centrale agenda om te voorkomen dat er gelijktijdig meerdere evenementen of manifestaties plaatsvinden,
- de “uitgeklede” busverbinding naar holten,
- de mogelijke behoefte aan appartementen voor senioren,
- besteding van het potje bovenwijkse gelden, opgebracht bij de kavelverkoop Westermark.
De oproep van Henk Lubberdink om van de Dorpsstraat weer het visitekaartje van Laren te maken verdient in dit kader de bijzondere aandacht. Hij nam de aanwezigen mee op een wandeling door de Dorpsstraat. We nodigen u van harte uit om zijn verhaal te lezen. Het spreekt voor zich.

Tot zover dan het huishoudelijk gedeelte.

Na de pauze was het de beurt aan Dirk Stoevenbelt, onze dorpscontactpersoon, om zijn voorstel voor een sociale paragraaf in de geüpdatete versie van het dorpsplan te presenteren. Hij kwam echter niet veel verder dan een paar inleidende zinnen; de microfoon werd hem afgenomen en de werkgroep Leefbaarheid nam de regie over. Achteraf bleek dat deze interruptie met Dirk was doorgesproken en dat het agendapunt was opgevoerd om tijd en aandacht te krijgen voor het uitreiken van de Wakker Award 2014. Deze Award, waarvoor dit jaar meerdere kandidaten waren genoemd, werd uitgereikt aan de leden van de werkgroep Kunstgrasveld, die onder valse voorwendselen naar Stegeman waren gelokt en voltallig aanwezig waren. De werkgroep heeft met vasthoudendheid en veel enthousiasme in amper een jaar tijd een kunstgrasveld bij de basisscholen gerealiseerd. De Award bestaat dit jaar uit een schilderij met een passende voorstelling, vervaardigd door Peko, de Larense Adrie Spierenburg. Het schilderij krijgt een plaats in de entree van de Braninkhal, een weersbestendige kopie krijgt een plaatsje bij het kunstgrasveld. Bij het toekennen en het uitreiken van de Award speelt het verrassingselement een belangrijke rol. Zo werd ook  het bestuur van Wakker Laorne volkomen verrast dat het agendapunt een totaal andere betekenis kreeg.
Iedereen was van mening, dat de werkgroep kunstgrasveld een terechte winnaar van de Wakker Award 2014 is geworden.

Nog drie presentaties staan er op het programma:

- Eric van Berkum, voorzitter van de werkgroep Verkeer en Verkeersveiligheid, geeft zijn visie op en analyse van de verkeersituatie in Laren. Zijn presentatie spreekt voor zich. Ook belicht hij in zijn presentatie een heel andere manier van gebruik van de dorpskern door alle weggebruikers. Een geheel nieuwe invalshoek is de z.g. “shared space”: er zijn geen regels meer, iedereen is gelijkwaardig. Dat geldt zowel voor de gemotoriseerde gebruiker als ook voor fietsers en voetgangers. We zijn zeer benieuwd naar uw reactie.

- Ingri Imenkamp vertelt over haar initiatief om 4 keer per jaar een 76 pagina’s tellend "glossy magazine" uit te geven. Het magazine dat “Laren Leeft” gaat heten wordt gratis huis aan huis bezorgd in het postcodegebied 7245 en komt ook in diverse openbare ruimtes te liggen. Het blad moet bekostigd worden uit advertenties en zal ondersteund worden door de website van de Mediavereniging Larengelderland.nl. Gesprekken over een nauwe samenwerking met deze vereniging lopen nog.
In het magazine wordt achtergrondinformatie gegeven over Laren, haar inwoners, verenigingen, bedrijven en activiteiten.
We zien verwachtingsvol uit naar de 1ste uitgave van het blad, die in augustus van dit jaar gepland is.

- Ronnie Degen is de eigenaar van het nieuwe hotel De Achterhoek, waarvoor de “oude Rabobank” aan de Huenderstraat een totale gedaanteverandering heeft ondergaan. Een uniek hotel, waar geen ontbijt of maaltijden geserveerd worden en waar de boeking uitsluitend via internet plaatsvindt. Het opent zijn deuren in mei van dit jaar en is vanaf dat ogenblik een eyecatcher in de kern van Laren. (Voor meer informatie: www.hoteldeachterhoek.nl.)
Bij de entree van het hotel komt een vier meter hoge mediaboom, waar alle informatie over Laren digitaal en interactief beschikbaar komt. De werkgroep Leefbaarheid van Wakker Laorne is (mede)initiatiefnemer. René Bruns zorgt voor de boom en DIE Computer levert en installeert de elektronica en de aansluitingen. 

BranjiAirco HarkinkBranjiReneBrunsDeKortesWoonsfeerBranji